Yritysmuodot ja niiden erot

Yritysmuodot ja niiden erot

Yritysmuodon valinta edessä? Vertailussa toiminimi, osakeyhtiö & muut pienyrittäjän vaihtoehdot

Kun olet tehnyt päätöksen yrityksen perustamisesta, yksi ensimmäisistä ratkottavista asioista on oikean yritysmuodon valinta.

Aloittavana yrittäjänä voit valita yritysmuodoksesi yksityisen elinkeinonharjoittajan eli puhekielisesti toiminimen, osakeyhtiön, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan. Näiden lisäksi vaihtoehtona on myös kevytyrittäjyys, vaikka se ei virallinen yritysmuoto olekaan.

Tässä aloittaville yrittäjille suunnatussa pikaoppaassa käymme lyhyesti läpi kaikki edellä mainitut yrittäjyyden muodot ja niiden keskeisimmät erot perustamistoimien, hallinnon, verotuksen, kirjanpidon, voitonjaon sekä yrittäjän vastuiden osalta.

Lopuksi teemme vielä tarkemmin vertailua kahden yleisimmän vaihtoehdon eli osakeyhtiö- ja toiminimiyrittäjyyden soveltuvuudesta erilaisiin liiketoiminnan muotoihin.

Oppaan sisällysluettelon näet alla.


Yritysmuodot lyhyesti

Vuoden 2020 alussa kaupparekisteriin oli merkattu kaikkiaan 616 551 yritystä. Kun asunto-osakeyhtiöt ja muut aloittavan yrittäjän ulottumattomissa olevat yritysmuodot jätetään pois laskuista, yritysten lukumäärä jakaantui seuraavalla tavalla:

 • Osakeyhtiöt 50,8%
 • Yksityiset elinkeinonharjoittajat eli toiminimet 41,7%
 • Kommandiittiyhtiöt 5,0%
 • Avoimet yhtiöt 1,8%
 • Osuuskunnat 0,7%

Ennen varsinaisiin yritysmuotoihin hyppäämistä käymme kuitenkin ensin läpi kevytyrittäjyyden käsitteen, sillä tuhansille suomalaisille yrittäjille kevytyrittäjyys on toiminut ponnahduslautana matkalla kohti oman yrityksen perustamista.Kevytyrittäjyys on yrittäjämäistä toimintaa ilman omaa yritystä

Mikäli tarkoituksesi on harjoittaa liiketoimintaa sivutoimisesti tai muuten erittäin pienimuotoisesti, kevytyrittäjyys voi hyvinkin olla sinulle paras vaihtoehto töidesi laskuttamiseen.

Kevytyrittäjyys tarkoittaa, että työllistät itse itsesi, mutta laskuttaminen hoituu verkossa toimivien laskutuspalveluiden kautta ilman omaa yritystä. Kevytyrittäjyys ei siis ole yritysmuoto, vaan pelkästään keino toimia yrittäjämäisesti.


Tyypillisesti kevytyrittäjyyttä harjoitetaan seuraavalla tavalla:

 • Ensin hankit itse omat asiakkaasi ja toimeksiantosi.
 • Työt tehtyäsi kirjaudut verkossa laskutuspalvelun verkkosivuille ja näppäilet laskun, josta ilmenee, millaista työtä olet tehnyt, kenelle ja millä hinnalla. Jotta laskutuspalvelu osaa vähentää ennakonpidätyksen eli verojen määrän oikein, joudut toimittamaan heille sähköisesti verokorttisi ennen kuin ryhdyt laskuttamaan.
 • Kun lasku on valmis, laskutuspalvelu lähettää sen eteenpäin asiakkaallesi.
 • Asiakas maksaa laskun summan laskutuspalvelulle.
 • Laskutuspalvelu vähentää summasta verojen osuuden sekä huolehtii arvonlisäveron ja pakollisten lakisääteisten maksujen tilittämisestä eteenpäin. Loppuosuus maksetaan sinulle palkkana, josta on lisäksi vähennetty laskutuspalvelun palkkio, joka on yleensä noin viisi prosenttia laskuttamastasi summasta.

Kevytyrittäjyyden selkein etu on sen vähäinen byrokratia, eli paperityöhön kuluva aika jää verrattain pieneksi. Laskutuspalveluiden käyttö ei myöskään sisällä mitään kiinteitä kuluja, eli maksat vain silloin, kun oikeasti laskutat jotain.

Mikäli myyntiä alkaa kuitenkin kertyä paljon, laskutuspalveluiden käyttö tulee nopeasti kalliiksi perinteisten yrittäjien käyttämiin tilitoimistopalveluihin verrattuna.


Muistathan tämän, kun puhutaan kevytyrittäjyydestä…

Kevytyrittäjyys ei ole lain tuntema virallinen termi, vaan kyseessä on alkujaan markkinointikäyttöön kehitetty nimitys laskutuspalveluiden asiakkaista. Tästä syystä kevytyrittäjyydellä saatetaan palvelusta riippuen tarkoittaa hieman eri asioita.

Alkuperäisen määritelmän mukaan kevytyrittäjyys viittaa nimenomaan toimimiseen ilman virallisen yrittäjän statusta. Tällä periaatteella toimivia laskutuspalveluja ovat muun muassa Ukko.fi ja Eezy.

Sen sijaan esimerkiksi OP-Kevytyrittäjän markkinoima kevytyrittäjyys y-tunnuksella tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelun käyttäjä toimiikin yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Käyttäjälle siis perustetaan y-tunnus, jonka myötä kyse on toiminimiyrittäjyydestä eikä kevytyrittäjyydestä sanan alkuperäisessä merkityksessä.

Näiden kahden toimintamallin ero kannattaa tiedostaa, sillä molemmissa on omat etunsa ja haittansa. Runsaasti lisätietoa kevytyrittäjyyden ja toiminimen eroista löydät kattavammasta artikkelistamme, johon pääset käsiksi alla näkyvästä linkistä.

Lue lisää: Kevytyrittäjyys vai toiminimi? Pohdi näitä asioita ennen valintaaYksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi on helpoin tapa aloittaa yrittäjänä

Yksityistä elinkeinonharjoittajaa tituuleerataan puhekielessä usein toiminimiyrittäjäksi tai pelkästään toiminimeksi – tästä syystä mekin käytämme tässä oppaassa pääosin jompaakumpaa jälkimmäisistä nimityksistä.

Toiminimiyrittäjäksi ryhtyminen on yksinkertaisin tapa aloittaa oikeana yrittäjänä joko pää- tai sivutoimisesti. Tämä yrittämisen muoto saattaa olla sinulle soveltuvin ratkaisu, jos:

 • yritystoimintasi perustuu kokonaan tai ainakin pääosin omaan työpanokseesi,
 • et tarvitse liiketoimintasi aloittamiseen suuria summia rahaa,
 • yrittämisesi on kohtalaisen pienimuotoista, etkä aio laajentaa toimintaa ainakaan heti.

Toiminimi rekisteröidään aina vain yhden ihmisen nimiin, mutta voit harjoittaa toimintaa myös yhdessä puolisosi kanssa – tällä on vaikutusta molempien verotukseen.

Toiminimen keskeisimpiin etuihin kuuluu, että perustaminen on nopeaa, halpaa ja helppoa. Verkossa tehty perustamisilmoitus kaupparekisteriin maksaa 60 euroa, ja lomakkeen täyttäminen sujuu nopeimmillaan vartissa.

Lisäksi toiminimimuodossa kirjanpitoon, hallintoon ja muuhun byrokratiaan kuluva työmäärä ja aika jäävät hieman pienemmiksi esimerkiksi osakeyhtiöihin verrattuna.

Kaikki toiminimellä tekemäsi tienestit ovat henkilökohtaista tuloasi, joka verotetaan yhdessä muiden tulojesi (esim. palkkatulot muista töistä) kanssa. Useimmiten toiminimiyrittäjien kaikki tulot verotetaan ansiotuloina, jolloin veroprosentti nousee progressiivisesti tulotason noustessa. Jos tulosi pysyvät maltillisella tasolla, toiminimi on verotuksellisesti edullinen yritysmuoto osakeyhtiöön verrattuna.

Toiminimiyrittäjyyden olennaisin riski liittyy siihen, että toiminimi olet sinä itse. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että olet henkilökohtaisesti vastuussa kaikista toiminimellä tekemistäsi sopimuksista ja sitoumuksista. Osakeyhtiö sen sijaan on yrittäjästä erillinen ja itsenäinen oikeushenkilönsä.

Vaikka toiminimellä voisit periaatteessa laskuttaa kaikki tienestisi omalle henkilökohtaiselle käyttötilillesi, yritystoiminnan tulot kannattaa aina pitää erillään muista talousmenoista ja mahdollisista palkkatuloista.

Oman erillisen pankkitilin käyttö helpottaa huomattavasti esimerkiksi kirjanpitoa sekä liiketoiminnan tulojen ja menojen seurantaa.


Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja toiminimi – onko termeillä jotain eroa?

”Toiminimen perustaminen” tarkoittaa käytännössä sitä, että ryhdyt yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi ja teet 60 euron hintaisen perustamisilmoituksen kaupparekisteriin. Tällöin saat rekisteröityä itsellesi oman virallisen toiminimen (esimerkiksi Tmi Sirpan Ompelimo).

Kaupparekisterimerkintä ei kaikissa tapauksissa ole pakollinen, mutta tällöin toimit yksityisenä elinkeinonharjoittajana omalla nimelläsi ilman virallista toiminimeä. Ilman kaupparekisterimerkintää yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoitus ei maksa mitään, mutta tällöin joudut hoitamaan perustamistoimet paperilomakkeilla.

Kaupparekisterimerkintä kannattaakin hoitaa kuntoon, sillä tällä tavalla saat virallisesti rekisteröityä yritystoiminnallesi haluamasi nimen. Sähköisesti asioidessa myös perustamisilmoituksen käsittelyaika pysyy huomattavasti lyhyempänä.

Huomaa, että lainsäädännössä toiminimellä viitataan aina yrityksen käyttämään nimeen sen yritysmuodosta riippumatta. Puhekielessä toiminimi on kuitenkin useimmiten synonyymi yksityiselle elinkeinonharjoittajalle.

 

Osakeyhtiö on yrittäjästä erillinen oikeushenkilö

Osakeyhtiö (oy) on toiminimen ohella toinen maamme suosituimmista yritysmuodoista. Voit perustaa osakeyhtiön joko yksin tai isommalla porukalla. Jos ryhdyt osakeyhtiöyrittäjäksi yksin, tarvitset kuitenkin hallitukseen yhden varajäsenen.

Osakeyhtiön keskeisin piirre on se, että kyseessä on yrittäjästä erillinen toimijansa. Yrittäjänä et siis ole henkilökohtaisesti taloudellisessa vastuussa yrityksen sitoumuksista ja velvoitteista.

Poikkeuksen tekevät tietysti sellaiset melko yleiset tilanteet, joissa olet esimerkiksi itse taannut osakeyhtiösi ottaman lainan. Lähtökohtaisesti vastuusi yrittäjänä rajoittuu kuitenkin vain sijoittamasi osakepääoman määrään.

Heinäkuussa 2019 voimaan astuneen lakimuutoksen jälkeen alkuosakepääomalle ei enää ole asetettu minimivaatimuksia. Aiemmin osakeyhtiön perustaminen vaati aina vähintään 2500 euron alkuosakepääoman.

Osakeyhtiö on aina ilmoitettava kaupparekisteriin, ja perustamismaksun suuruus on verkossa tehtynä 275 euroa (2020).

Osakeyhtiö mahdollistaa kasvun ja yrityksen laajentumisen

Osakeyhtiö sopii hyvin kasvuhakuiseen liiketoimintaan, jossa liikkuu vähintään jonkin verran pääomia. Rajoitetun vastuunsa puolesta yrittäjän riskit pysyvät tällöin maltillisina, vaikka nollien määrä sopimussummien perässä alkaisikin kasvaa.

Osakeyhtiöön on myös kätevä ottaa mukaan uusia liikekumppaneita tai ulkopuolisia sijoittajia. Omistuspohjaa on helppo jakaa oy:n osakkeisiin ja niiden määrään perustuen.

Yrittäjänä saat nostettua osakeyhtiöstäsi rahaa ulos joko palkkana tai osinkoina. Maksettava palkka vähentää yrityksesi tulosta, josta maksetaan 20 prosentin yhteisövero. Tuloksestaan – mikäli sellaista syntyy – osakeyhtiö voi jakaa omistajilleen osinkoa.

Toisin kuin yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta, osakeyhtiöiltä vaaditaan aina kahdenkertaista kirjanpitoa. Niin sanottuihin paperi- ja hallintotöihin kuluva aika onkin jonkin verran suurempi toiminimiin verrattuna.

Useimmiten yritysmuodon valinta tehdään Suomessa juuri osakeyhtiön ja toiminimen väliltä. Tätä valintatilannetta on käyty tarkemmin läpi tämän oppaan loppuosassa.Avoin yhtiö vaatii perustajiltaan suurta keskinäistä luottamusta

Avoin yhtiö on henkilöyhtiö, jonka perustamiseen tarvitaan aina vähintään kaksi yhtiömiestä. Kaikki yhtiömiehet ovat vastuunalaisia, eli he ovat henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista, sitoumuksista ja velvoitteista – aivan samaan tapaan kuin toiminimiyrittäjätkin.

Tavanomainen esimerkki avoimesta yhtiöstä on puolisoiden muodostama kaksihenkinen perheyritys.

Avoimen yhtiön keskeisin etu on yhtiömiesten välillä vallitseva laaja sopimusvapaus. Toisaalta vapaus vaatii myös suurta keskinäistä luottamusta, koska yhtiömiehet voivat tehdä liiketoimia tai nostaa varoja omin lupineen toisiltaan kysymättä.

Mikäli esimerkiksi perustat ystäväsi kanssa avoimen yhtiön ja hän tekee selkäsi takana epäedullisia sopimuksia, seurauksilla on vaikutusta myös sinuun. Velkojat voivat vaatia saataviaan keneltä tahansa yhtiömiehistä.

Avoimen yhtiön perustamiseen et tarvitse alkupääomaa, mutta kaupparekisteriin tehtävä pakollinen perustamisilmoitus maksaa 240 euroa. Perustamista et voi tehdä sähköisesti.

Avoin yhtiö on nykyään melko harvinainen yritysmuoto, ja melko monissa tilanteissa osakeyhtiö on varteenotettavampi vaihtoehto, mikäli yrittäjyyttä ryhdytään harjoittamaan kahden tai useamman henkilön voimin.Kommandiittiyhtiöön tarvitaan aina äänetön yhtiömies

Kommandiittiyhtiö on avoimen yhtiön tapaan henkilöyhtiö, mutta kyseisten yritysmuotojen ero piilee yhtiömiesten roolissa. Siinä missä avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä, kommandiittiyhtiön perustaminen vaatii aina vähintään yhden äänettömän yhtiömiehen.

Äänetön yhtiömies toimii kommandiittiyhtiössä vain sijoittajan roolissa. Hän sijoittaa yhtiöön ennakkoon sovitun omaisuuspanoksen – joka on useimmiten rahaa – ja on näin ollen oikeutettu saamaan sijoitukselleen korkotuottoa.

Toisin kuin kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet, äänetön yhtiömies ei ole henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen sitoumuksista. Äänetön yhtiömies ei myöskään lähtökohtaisesti voi edustaa yritystä tai osallistua sen päätöksentekoon.

Kommandiittiyhtiön perustaminen on aina ilmoitettava kaupparekisteriin, ja perustamismaksu on 240 euroa. Sähköinen perustamistapa ei ainakaan toistaiseksi ole mahdollinen.Osuuskunta tuottaa jäsenilleen erilaisia palveluja

Osuuskunta (osk) on siitä erikoinen yritysmuoto, että sen pääasiallinen tavoite ei ole voiton maksimointi. Sen sijaan toiminnan tarkoituksena on tuottaa jäsenistölle erilaisia palveluita, joita he voivat edullisesti hyödyntää.

Yritysten lukumäärällä mitattuna osuuskunta on Suomessa melko harvinainen yritysmuoto, mutta suuri osa suomalaisista kuuluu silti jäsenenä johonkin osuuskuntaan – helppoina esimerkkeinä mainittakoon osuuspankit ja osuuskaupat. Osuuskuntaan liittyminen onkin erittäin helppoa.

Osuuskunnan perustaminen on nykyään mahdollista myös yksin, mutta useimmiten tämä yritysmuoto laitetaan pystyyn isommalla porukalla. Jäsenistö vastaa osuuskunnan sitoumuksista ainoastaan sillä rahasummalla, jonka he ovat yritykseen sijoittaneet.Yritysmuotojen vertailu aihealueittain

Eri yritysmuotojen perustaminen ja perustamiskustannukset

Vielä joitain vuosia sitten yrittäjäksi ryhtyminen vaati jonkin verran paperisotaa, mutta nykyään osakeyhtiön perustaminen tai toiminimiyrittäjäksi ryhtyminen onnistuu helposti myös verkossa.

Muiden yritysmuotojen perustaminen sen sijaan vaatii ainakin vielä paperilomakkeiden täyttämistä ja lähettämistä PRH:lle eli Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Kaupparekisteriin tehtävien perustamisilmoitusten käsittelymaksut vaihtelevat yhtiömuodoittain.

Yrityksen perustamisen hinta eri yritysmuodoissa [2020]

 • Yksityiset elinkeinonharjoittajat eli toiminimiyrittäjät 60€ sähköisellä ilmoituksella, 115€ paperilla.
 • Osakeyhtiöt 275€ sähköisesti tehtynä, 380€ paperilomakkeella.
 • Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt paperilomakkeella 240€.
 • Osuuskunnat paperilomakkeella 380€.


Perustajien lukumäärä & perustamistoimet yhtiömuodoittain


Toiminimen perustaminen

 • Yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi ryhdytään yksin, mutta liiketoimintaa voit harjoittaa myös yhdessä puolisosi kanssa. Tämä vaikuttaa osaltaan molempien verotukseen, vaikka toiminimi onkin aina rekisteröity vain toisen osapuolen nimiin.
 • Alkupääomavaatimuksia ei ole, ja toiminimiyrittäjyys onkin kaikista huokein ja ketterin tapa aloittaa yrittäjänä. Perustamisilmoituksen täyttämisen lisäksi ei vaadita mitään erillisiä sopimusasiakirjoja.

            Lue lisää: Näin toiminimi perustetaan verkossa

 

Osakeyhtiön perustaminen

 • Osakeyhtiön perustaminen on mahdollista yksin, mutta oy:n hallitukseen tarvitaan aina vähintään yksi varajäsen. Monissa pienissä osakeyhtiöissä tämän roolin ottaa kontolleen yrittäjän puoliso tai muu perheenjäsen.
 • Perustamisilmoituksen täyttämisen lisäksi oy:n perustajalta vaaditaan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen laatimista.
 • Alkuosakepääomavaatimus poistui heinäkuussa 2019, aiemmin se oli 2500 euroa.

 

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustaminen

 • Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä perustajia on aina vähintään kaksi. Kyseisten yritysmuotojen ero liittyy yhtiömiesten rooliin: kommandiittiyhtiön perustamiseen tarvitaan vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi aina vähintään yksi äänetön yhtiömies, jonka vastuu rajoittuu hänen sijoittamaansa pääomaan. Alkupääomalle ei ole asetettu minimivaatimuksia.
 • Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet sen sijaan ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä. Luonnollisten henkilöiden (eli ihmisten) lisäksi yhtiömiehenä voi toimia myös toinen yritys. Perustamisilmoituksen täyttämisen lisäksi avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustaminen vaatii yhtiösopimuksen laatimista.

 

Osuuskunnan perustaminen

 • Osuuskunnan perustaminen on mahdollista myös yksin, mutta useimmiten perustajia on useampia. Jäsenten roolit ja osuudet määritellään perustamissopimuksessa – myös osuuskunnan säännöt on muistettava laatia perustamisen yhteydessä.


Vastuut, velvoitteet ja hallinto eri yritysmuodoissa


Toiminimen vastuut, velvoitteet ja hallinto

Toiminimiyrittäjänä vastaat henkilökohtaisella omaisuudellasi kaikista liiketoimintaasi koskevista sitoumuksista, sopimuksista ja veloista. Monessa tapauksessa riskit kasvavat sitä mukaan, kun liiketoiminnassasi liikkuvien rahasummien perään lisätään nollia.

Samalla toiminimiyrittäjyys on kuitenkin hallinnoltaan kevein yrittämisen muoto. Mitään pakollisia kokouksia ei ole, ja sinulla on täysi vapaus päättää liiketoimintasi suunnasta ja nostaa varoja käyttöön milloin haluat.

 

Osakeyhtiön hallinto & omistajayrittäjän vastuu

Osakeyhtiössä vastuusi rajoittuu sijoittamasi pääoman määrään, mikä muistuttaa pitkälti kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen asemaa. Asia erikseen ovat tietysti sellaiset sopimukset ja lainat, jotka takaat henkilökohtaisesti – käytännössä tällaiset tilanteet ovat hyvin yleisiä monen pienen osakeyhtiön toiminnan alkuvaiheessa.

Osakeyhtiöiden ainoa pakollinen toimielin on hallitus, joka päättää kaikista niistä yrityksen asioista, joita ei osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen perusteella ole annettu esimerkiksi toimitusjohtajan tai yhtiökokouksen vastuulle. Toimitusjohtajan nimeäminen ei ole osakeyhtiöille pakollista, vaikkakin lähes kaikilta vähänkään isommilta osakeyhtiöiltä sellainen löytyy.

Oy:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii osakkaiden kokous eli yhtiökokous. Pienissä, yhden tai muutaman hengen yrityksissä yhtiökokouksen merkitys on kuitenkin hyvin muodollinen, koska hallitus ja toimitusjohtaja tekevät joka tapauksessa kaikki yrityksen toimintaa koskevat päätökset.

 

Yhtiömiesten vastuu avoimissa yhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä

Henkilöyhtiöiden vastuunalaiset yhtiömiehet ovat toiminimiyrittäjien tapaan henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa liiketoiminnan veloista ja velvoitteista. 

Molemmissa yhtiömuodoissa vastuunalaisilta yhtiömiehiltä vaaditaan aina suurta keskinäistä luottamusta, koska he voivat halutessaan tehdä yritystä koskevia päätöksiä myös itsenäisesti toistensa puolesta. Monet pienet avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat juuri tästä syystä perheyrityksiä.

Kommandiittiyhtiöissä äänetön yhtiömies sen sijaan toimii lähinnä sijoittajan roolissa.

Henkilöyhtiöissä hallinto on melko vapaasti sovittavissa yhtiömiesten kesken – laki ei aseta sille tiukkoja raameja. Sekä avoimeen yhtiöön että kommandiittiyhtiöön voidaan palkata toimitusjohtaja, mutta pakollista se ei ole. Jos näin tehdään, usein toimitusjohtajaksi valitaan joku yhtiömiehistä – tämäkin asia on vapaasti järjesteltävissä sopimusten mukaan.


Entäpä osuuskunnat?

Osuuskunnissa jäsenten taloudellinen vastuu rajoittuu yleensä heidän maksamaansa osuusmaksuun, ellei säännöissä ole määrätty erikseen mahdollisesta lisämaksuvelvollisuudesta esimerkiksi konkurssitilanteiden varalta.

Osuuskunnille hallitus on pakollinen toimielin samaan tapaan kuin osakeyhtiöissäkin. Ylimpänä päättävänä elimenä toimii osuuskunnan kokous.Yritysmuotojen kirjanpito, verotus ja voitonjako


Toiminimen kirjanpitovelvollisuus & verotus lyhyesti

Yrityksiltä vaaditaan normaalisti kahdenkertaista kirjanpitoa, mutta yksityisenä elinkeinonharjoittajana voit tiettyjen ehtojen puitteissa tehdä kirjanpitosi myös yhdenkertaisena.

Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa kaikkien menojen, tulojen, korkojen, verojen ja yksityiskäytön merkitsemistä kirjanpitoon. Muista yritysmuodoista poiketen myöskään tilinpäätös ei ole toiminimiyrittäjille aina pakollinen – joskin sen tekeminen kannattaa.

Toiminimiyrittäjänä voit tehdä yhdenkertaisen kirjanpidon itsekin, mutta varsinkin päätoimisten yrittäjien on aina viisainta ulkoistaa kirjanpito tilitoimistolle. Pienyrittäjät voivat ehtojen salliessa hyötyä maksuperusteisesta kirjanpidosta.

Kaikki toiminimellä ansaitsemasi tienestit verotetaan yhdessä muiden tulojesi (esimerkiksi päätyöstä saatu palkka) kanssa. Toiminimellä tienatut rahat jakautuvat ansio- ja pääomatulona verotettavaksi sen mukaan, kuinka paljon toiminimellä on nettovarallisuutta.

Toiminimiyrittäjänä et voi maksaa itsellesi tai puolisollesi palkkaa, vaan rahan ottaminen yrityksestä tapahtuu yksityisottoina – kansankielisesti tätä tosin nimitetään usein ”toiminimen palkaksi”.

 

Osakeyhtiöiden kirjanpito ja verotus

Osakeyhtiöt ovat aina velvoitettuja tekemään kirjanpitonsa kahdenkertaisena. Myös tilinpäätöksen tekeminen on pakollista.

Toiminimistä ja henkilöyhtiöistä poiketen osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Yhtiö maksaa ensin tuloksestaan 20 prosentin suuruisen yhteisöveron. Osakeyhtiön omistajalleen ja muille maksamat palkat ovat yrityksen tulosta pienentävä kulu. Palkkatulot verotetaan saajiensa henkilökohtaisina ansiotuloina.

Jos yritys tekee tai on aiemmin tehnyt voittoa, se voi jakaa omistajilleen voittovaroja osinkoina. Osingot jakautuvat ansio- ja pääomatuloina verotettavaksi muun muassa yrityksen nettovarallisuuden perusteella.

Lisätietoa varojen nostamisesta osakeyhtiö- ja toiminimimuodoissa voit lukea seuraavasta artikkelista:

 

Avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden kirjanpito, verotus & voitonjako

Henkilöyhtiöissä kirjanpito tehdään kahdenkertaisena ja tehty tulo jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi tulo-osuuksien mukaan.

Tulo-osuudet jaetaan ansio- ja pääomatuloina verotettavaksi yhtiömiesten nettovarallisuusosuuden perusteella. Kommandiittiyhtiön tekemästä voitosta suoritetaan ensin äänettömän yhtiömiehen osuus. Hän saa sijoittamalleen pääomalleen korkoa, mikäli yhtiösopimuksessa ei ole toisin sovittu.

Henkilöyhtiöt voivat maksaa yhtiömiehille palkkaa, mutta myös yksityisotot ovat mahdollisia toiminimiyrittäjien tapaan.

 

Osuuskunnan kirjanpito ja verotus

Osuuskunta pitää kahdenkertaista kirjanpitoa ja maksaa osakeyhtiöiden tapaan tuloksestaan 20 prosentin yhteisöveron. Jäsenet voivat nostaa itselleen palkkaa.

Osuuskunnan ensisijainen tavoite ei ole tavoitella voittoa, mutta se voi jakaa varoja jäsenilleen ylijäämästä tai esimerkiksi pääoman palautuksena jäsenyyden päättyessä.

Osuuskunnan verotuksesta voit lukea lisää Verohallinnon sivuilta.Yleisimmät rahoitus- ja tukivaihtoehdot eri yritysmuodoissa

Liiketoimintasi luonne määrittelee käytännössä täysin sen, kuinka paljon rahoitusta yritystoimintaasi tarvitset.

Yksinyrittäjä voi monilla toimialoilla päästä alkuun pienillä kuluilla, mutta tilanne voi olla eri, mikäli yrittämiseen tarvitaan esimerkiksi oma liiketila ja jonkin verran kalustoa.

 • Toiminimellä yrittäminen ei yleensä vaadi isoa alkurahoitusta ja usein kulut katetaan pitkälti yrittäjän omasta pussista. Pankin tai esimerkiksi Finnveran palvelujen hyödyntäminen on kuitenkin mahdollista – veloista olet kuitenkin aina vastuussa henkilökohtaisella omaisuudellasi. Ennen yrityksensä perustamista voit hakea starttirahaa, joka on yrittäjän henkilökohtainen tukimuoto. Tätä tukea voit toki hakea yritysmuodostasi riippumatta.
 • Osakeyhtiön alkupääomavaatimus on poistunut, mutta usein pienenkin osakeyhtiön perustamiseen tarvitaan toiminnan luonteesta riippuen jonkin verran alkurahoitusta. Ulkopuolista rahoitusta voit hakea esimerkiksi pankista, Finnveralta, Business Finlandilta tai pääomasijoittajilta. Myös osakeannit ja pääomalainat ovat mahdollisia.
 • Myös avoimissa yhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä pankkien ja edellä mainittujen ulkopuolisten rahoittajien hyödyntäminen on mahdollista. Vastuunalaiset yhtiömiehet kuitenkin vastaavat otetuista veloista aina henkilökohtaisella omaisuudellaan. Kommandiittiyhtiöiden osalta huomionarvoinen asia on äänettömän yhtiömiehen rooli sijoittajana, eli hän asettaa yhtiöön sovitun pääomapanoksen. Yleensä se on rahaa, mutta sopimuksen mukaan kyseeseen voi tulla muunkinlainen omaisuuserä.
 • Osuuskunnan perustaminen ei läheskään aina vaadi suurta alkurahoitusta, mutta mikäli näin kuitenkin on, edellä mainittuja ulkopuolisia rahoittajia voidaan hyödyntää. Osuuskuntien osuusmaksuille lainsäädäntö ei määrittele minimimäärää.

Yllä mainittujen tahojen lisäksi tukea ja rahoitusta aloittaville ja kasvaville yrityksille myöntävät muun muassa Ely-keskukset, alueelliset elinkeino- ja kehitysyhtiöt sekä tietyt yksityiset säätiöt. Joillakin paikkakunnilla pienyritykset voivat hakea yrityspalveluseteliä toimintansa kehittämiseen.Toiminimi vai osakeyhtiö – kumpi on parempi?

Valtaosa uusista yrittäjistä aloittaa toimintansa joko osakeyhtiömuodossa tai toiminimellä. Tästä syystä käymme alla vielä lyhyesti läpi sitä, millaisiin tilanteisiin ja liiketoiminnan muotoihin kyseiset yritysmuodot parhaiten sopivat.

Itselle soveltuvimman yritysmuodon löytäminen on aina tilannekohtainen kysymys, ja vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa:

 • suunnitellun liiketoiminnan laajuus,
 • yrityksen toimiala,
 • perustajien määrä sekä
 • yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat.


Milloin kannattaa ryhtyä yrittämään toiminimellä?

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi on pääsääntöisesti hyvä valinta yritysmuodoksi sellaisissa tilanteissa, joissa:

 • yrittämisesi perustuu pitkälti vain omaan henkilökohtaiseen työpanokseesi,
 • sinun ei tarvitse sijoittaa suuria summia toiminnan aloittamiseen,
 • liiketoimintasi tulee olemaan kohtalaisen pienimuotoista, ja
 • sinulla ei ole suunnitelmia laajentaa liiketoimintaasi tulevaisuudessa.

Osakeyhtiöön verrattuna toiminimen perustaminen on halvempaa, ja myös yrityksen pyörittämiseen liittyvän byrokratian määrä on vähäisempi.

Toisaalta toiminimiyrittäjänä teet kaikki sopimuksesi ja sitoumuksesi omalla nimelläsi ja olet täten itse vastuussa kaikista yrityksesi tekemisistä.

Toisin kuin osakeyhtiössä, toiminimiyrittäjänä vastaat veloista aina henkilökohtaisella omaisuudellasi.


Yksityisiä elinkeinonharjoittajia sekä osakeyhtiöitä löytyy kaupparekisteristä yhteensä lähes puoli miljoonaa. Usein yritysmuodon valinta tehdäänkin näiden vaihtoehtojen välillä.


Toiminimen hyödyt kerrattuna

 • Aloittaminen sujuu nopeasti ja kustannukset ovat hyvin pienetToiminimen perustaminen verkossa maksaa vain 60 euroa.
 • Byrokratiaan (esimerkiksi kirjanpito ja hallintokuluva aika ja rahamäärä ovat pienempiä osakeyhtiöön verrattuna. Toiminimi on ketterä tapa aloittaa yrittäjänä.
 • Toiminimen palkka ja verotus on helppo ymmärtää, vaikket etukäteen tietäisi aiheesta juuri mitään. Voit ottaa perusasiat haltuusi esimerkiksi lukemalla edellisen lauseen linkin takaa löytyvät selkokieliset pikaoppaat.
 • Liiketoiminnan kasvaessa toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi onnistuu myös tarvittaessa nopeasti ja helposti.


Huomioi kuitenkin nämä:

 • Toiminimiyrittäjänä vastaat veloista aina henkilökohtaisella omaisuudellasi. Riskit voivat realisoitua esimerkiksi silloin, jos yrittämisen alkutaipaleella olet tehnyt isoja rahallisia satsauksia, mutta liiketoiminta ei lähdekään rullaamaan.
 • Sinun kannattaa ottaa myös selvää yrittäjyyden vaikutuksista työttömyysturvaasi ennen kuin polkaiset toiminnan käyntiin. Vastaukset yleisimpiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin löydät linkin takaa.
 • Muista sekin, että toiminimi ei välttämättä ole markkinointimielessä niin uskottava kuin osakeyhtiö. Tämä saattaa – toki erittäin paljon toimialasta riippuen – vaikuttaa asiakashankintaasi ja uusien yhteistyökumppanien haalimiseen.

Yritysten välisessä kaupankäynnissä asian merkitys on usein isompi verrattuna siihen, että myisit palveluitasi suoraan kuluttajille.


Milloin osakeyhtiö on toiminimeä parempi vaihtoehto?

Jos tähtäimesi on liiketoiminnan (ja sitä kautta myös henkilöstömäärännopeassa kasvattamisessa, osakeyhtiömuoto on lähes aina oikea valinta ja sopivin yritysmuoto.

Kuten jo edellä totesimme, voit tarvittaessa myöhemmin muuttaa toiminimiyrityksesi osakeyhtiöksi, jos kassakone alkaa kilistä kiihtyvään tahtiin tai yritykseesi tulee mukaan uusia omistajia ja uutta pääomaa.

Osakeyhtiöiden verotuskäytännöt ovat erilaisia toiminimiyrittämiseen verrattuna. Jos toiminimiyrittäjä tekee kovaa tienestiä, hänen veroprosenttinsa nousee automaattisesti korkeaksi. Osakeyhtiön omistajayrittäjä sen sijaan voi halutessaan maksaa itselleen palkkaa maltillisesti ja jättää loput yrityksen voitoksi.

Myös suuresta liikevaihdosta johtuva taloudellisten vastuiden kasvu voi tarkoittaa sitä, että riskienhallinnan kannalta osakeyhtiö on sinulle paras yritysmuoto.

Toiminimeen verrattuna taloudelliset riskit ovat osakeyhtiössä pienempiä, sillä osakkaana et vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista, vaan riskisi rajoittuu sijoitetun pääoman määrään.

Asia on tietysti eri, jos esimerkiksi otat yritystoimintaasi varten lainaa, jonka takaat henkilökohtaisesti. Tällaiset tilanteet ovat aloittavien yrittäjien arjessa hyvin tyypillisiä yritysmuodosta riippumatta.

Yksi mainittava asia on myös se, että osakeyhtiömuodossa joudut varaamaan hallinnollisiin töihin hieman enemmän aikaa kuin elinkeinonharjoittajana toimiessasi.


Osakeyhtiön hyödyt toiminimeen verrattuna

 • Toiminimiyrittämiseen verrattuna taloudelliset vastuut ovat pienempiä.
 • Uuden pääoman tai uusien osakkaiden mukaan ottaminen sujuu ketterästi, mikä mahdollistaa kasvun.
 • Laajemmat mahdollisuudet verotuksen suunnittelussa ja sitä kautta säästämisessä, mikäli tulosta syntyy.
 • Markkinoinnin kannalta osakeyhtiö on toiminimeä uskottavampi.


Muista kuitenkin, että:

Osakeyhtiötoimintaan liittyvä byrokratia vaatii hieman enemmän ajallisia ja rahallisia panostuksia toiminimiyrittäjän vastaaviin velvoitteisiin verrattuna. Esimerkiksi kirjanpito tulee aina tehdä kahdenkertaisena. Myöskään osakeyhtiön lopettaminen ei tarvittaessa suju aivan hetkessä.

Jos liiketoimintasi on vain pienimuotoista, eikä laajentaminen tulevaisuudessa ole ajankohtaista, toiminimi on usein osakeyhtiötä parempi vaihtoehto.

Yritysmuodon valintaa pohdittaessa oman liiketoiminnan tilannetta kannattaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan miettiä jo muutama vuosi eteenpäin.Yritysmuodon vaihtaminen on mahdollista tarvittaessa

Jos pienyrityksesi kasvaa nopeasti, alkuperäinen yritysmuoto ei välttämättä enää tietyssä vaiheessa ole optimaalisin tapa yrittää. Tällöin kyseeseen tulee yritysmuodon muutos, joka voi olla tarpeellinen ratkaisu esimerkiksi verotuksen tai riskienhallinnan näkökantilta.

Ylivoimaisesti yleisin yritysmuodon muutos on siirtyminen toiminimiyrittäjyydestä osakeyhtiömuotoon. Tästä aiheesta voit lukea tarkemmin erillisestä artikkelista.

Lue lisää: Yritysmuodon muutos toiminimestä osakeyhtiöksi


Accountorilta saat kaiken tarvitsemasi avun yrityksen onnistuneeseen perustamiseen ja ensiaskeliin. Asiantuntijoillamme on vankka kokemus myös yhtiömuodon valintaan liittyvissä kysymyksissä, joten voit kääntyä puoleemme, mikäli asia askarruttaa.

Lue lisää aloittaville yrittäjille suunnatuista palveluistamme!

Varaa esittely ja kuule lisää Accountor Go -palvelumme hyödyistä juuri sinulle

 
 1. Täyttämällä yhteystietosi pääset varaamaan kalenteristamme sinulle sopivan esittelyajan
 2. Ennen tapaamista saat sähköpostiisi linkin etäyhteyden avaamiseen
 3. Asiantuntijamme soittaa sovittuna ajankohtana. Avaa sähköpostiisi saamasi linkki tietokoneellasi, jotta voimme näyttää sinulle, kuinka palvelua käytetään.

Accountor Go -palvelu on kehitetty yhdessä yrittäjien kanssa toiminimille ja pienille osakeyhtiöille (1-3 työntekijää, liikevaihto enintään 500t€). Helpolla ohjelmistolla pääset eroon papereiden pyörittämisestä, kirjanpitotiimi ja Accountorin lisäpalvelut tuovat leveät hartiat myös kasvaville yrityksille ja kiinteällä hinnoittelumallilla vältät yllätykset.

Tule asiakkaaksi nyt ja saat avauksen maksutta sekä ensimmäisen kuukauden kirjanpidon ilman veloitusta (säästösi vähintään 178 euroa).

 • Tämän lomakkeen täyttäminen tarkoittaa sitä, että hyväksyn, että Accountor voi olla yhteydessä minuun. Tietoja siitä, miten Accountor käsittelee henkilötietoja, on saatavilla Accountorin tietosuojaselosteelta.
 • Täytä numero muodossa 040 123 1234