Yrittäjän vakuutukset – mitkä ovat pakollisia, mitkä vapaaehtoisia?

Yrittäjän vakuutukset – mitkä ovat pakollisia, mitkä vapaaehtoisia?

Yrityksen perustamisvaiheessa uudella yrittäjällä riittää tehtävälistallaan kosolti yliviivattavaa. Kenties yksi vähiten hohdokkaimmista – mutta silti tärkeimmistä asioista – on tarvittavien vakuutusten hankkiminen yritykselle ja yrittäjälle itselleen.

Mitä vakuutuksia yrittäjä sitten tarvitsee?

Vastaus kysymykseen riippuu pitkälti yrityksen toimialasta. Omaa asiantuntemustaan myyvä konsultti ja kalliin kaluston omistava rakennusalan yksinyrittäjä ovat luonnollisesti eri lähtötilanteessa vakuutuskaupoille lähdettäessä.

Toimialan lisäksi väliä on myös sillä, aloittaako yrittäjä toimintansa yksin vai onko hänellä palveluksessaan muita työntekijöitä.

Käymme tässä tekstissä läpi perustiedot aloittaville yrittäjille ja yrityksille suunnatuista pakollisista ja vapaaehtoisista vakuutuksista.

Yleisimmistä vakuutustyypeistä ja niiden sisällöstä kannattaa olla tietoinen jo ennen vakuutusmyyjän soittoa, jotta maksaa vain siitä, mitä oikeasti tarvitsee.


Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Yrittäjän eläkevakuutus

Aloittavan yrittäjän vakuutus- ja sosiaaliturvan peruskivi on YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus. Se on pakollinen vakuutus 18–67-vuotiaalle yrittäjälle, jonka

 • työstä saatava tulo on vähintään 7 958,99 euroa euroa vuodessa (2020) ja
 • yritystoiminta jatkuu yhtäjaksoisesti minimissään neljän kuukauden ajan.

Päätoimisten yrittäjien lisäksi myös sivutoiminen yrittäjä tarvitsee tämän vakuutuksen, jos yllämainittu työtuloraja ylittyy.

Jos olet aloittava toiminimiyrittäjä, voit siirtyä lukemaan erillistä artikkelia toiminimen YEL-vakuutuksesta.

Toiminimi-ja kevytyrittäjien lisäksi YEL-velvollisia ovat avointen yhtiöiden yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiöiden vastuunalaiset yhtiömiehet, jotka työskentelevät kyseisessä yrityksessä.

Osakeyhtiössä YEL-velvollinen on henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa – eli esimerkiksi toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä – ja jonka omistusosuus yrityksestä on yli 30 prosenttia.

YEL-velvoite täyttyy myös johtavassa asemassa työskentelevällä henkilöllä, jonka omistusosuus yhdessä perheenjäsenen tai -jäsenten kanssa yltää yli 50 prosenttiin.

Yrittäjäksi ryhtyvän on syytä muistaa, että tiettyjen ehtojen täyttyessä myös yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet tulee vakuuttaa yrittäjän eläkevakuutuksella. Omakohtainen tilanne kannattaa selvittää vakuutusmyyjältä viimeistään siinä vaiheessa, kun on hankkimassa itselleen YELiä.

YEL-vakuutus on otettava puolen vuoden sisällä toiminnan aloittamisesta. Sitä voi vielä halutessaan täydentää vapaaehtoisella eläkevakuutuksella. Vakuutusmaksut yrittäjä voi vähentää verotuksessa.


Mikä on työtulo ja mihin se vaikuttaa?

YEL-vakuutusta ottaessaan uusi yrittäjä määrittää vuosittaisen YEL-työtulonsa eli oman työpanoksensa arvon.

Työtulon tulisi vastata suunnilleen sellaista rahasummaa, jonka yrittäjä maksaisi samaan työhön palkatulle ulkopuoliselle työntekijälle vuoden aikana.

Määritelty työtulo vaikuttaa siihen, kuinka suurta eläkettä ja sosiaaliturvaa yrittäjä saa. Tämän takia oma työtulo kannattaa hilata oikealle tasolle viimeistään siinä vaiheessa, kun yritystoiminta ja tulotaso alkaa vakiintua.

Jos arvioit omantyötulosi alakanttiin, vakuutusmaksusi ovat pienemmät, mutta samalla heikennät YEL-pohjaista eläke-ja sosiaaliturvaasi.

Muun muassa sairastumisen tai perheenlisäyksen johdosta saatavien päivärahojen suuruus määräytyy yrittäjän arvioiman YEL-työtulon perusteella.

Vakuutusyhtiöiden sivuilta löytyy kattavasti YEL-laskureita, joiden perusteella oman YEL-vakuutuksen hintaa voi tutkailla tarkemmin. Ensimmäistä kertaa yrittäjän uralle ryhtyvä saa YEL-maksun hinnasta alennusta.

YEL:n kanssa rinnasteisia vakuutuksia ovat maatalousyrittäjän eläkevakuutus MYEL sekä apurahansaajien eläkevakuutus.

Nämä koskevat kuitenkin vain sitä joukkoa, joka ei ole edellä esitellyn normaalin YEL:n piirissä.

MYEL-vakuutuksesta voi halutessaan lukea lisää Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen eli Melan verkkosivuilta.


YEL-maksut 2020

YEL-maksujen prosenttilukemat vuonna 2020 ovat samat kuin aiempanakin vuonna.

 • 18-52-vuotiailla yrittäjillä maksu on 24,10 prosenttia työtulon määrästä,
 • 53-62-vuotiailla 25,60 prosenttia, ja
 • sitä vanhemmilla 24,10 prosenttia.

Aloittavat yrittäjät saavat maksuista alennusta 22 prosenttia neljän ensimmäisen vuoden ajan.

YEL-maksut voit maksaa itse haluamissasi erissä – esimerkiksi joka kuukausi tai vain kerran vuodessa.

Maksujen eräpäivä on kunkin maksukuukauden 20. päivä tai sitä seuraava arkipäivä. YEL-maksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.


Muita pakollisia vakuutuksia

Pääsääntöisesti YEL on ainoa yrittäjältä vaadittu pakollinen vakuutus. Tähän on kuitenkin olemassa joitain toimialakohtaisia poikkeuksia, kuten:

 • potilasvakuutus, joka on lakisääteinen terveyden-ja sairaanhoitoalan yrittäjille (esimerkiksi fysioterapeuteille ja hierojille) sekä
 • ympäristövahinkovakuutus, mikäli yritystoimintaan liittyy olennainen riski ympäristövahingosta tai jos toiminta aiheuttaa yleistä haittaa ympäristölle.

Jos uusi yrittäjä aikoo heti palkata yritykseensä työntekijöitä, heille on luonnollisesti hoidettava kuntoon pakolliset työnantajavakuutukset, kuten muun muassa työtapaturmavakuutus ja työeläkevakuutus.

Mikäli yritystoimintaa varten hankitaan auto tai muu menopeli, sille on myös ostettava liikennevakuutus, joka on pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville ajoneuvoille sekä myös perävaunuille.


Yrittäjän ja yrityksen vapaaehtoiset vakuutukset

Suurin osa yrittäjille ja yrityksille suunnatuista vakuutuksista on vapaaehtoisia ja niiden hankkimista ja laajuutta kannattaa pohtia oman toimialan ja sen sisältämien riskien kautta.

Monet vakuutusyhtiöt tarjoavat aloittaville yrityksille suunnattuja pakettiratkaisuja, joiden ehdoista ja sisällöistä kannattaa ottaa tarkkaan selkoa.

Käymme alla lyhyesti läpi joitakin yleisimpiä vapaaehtoisia vakuutuksia.


Yrittäjän tapaturmavakuutus

Kun yrittäjä loukkaa itseään tapaturmaisesti, koko yritystoiminta saattaa joutua toviksi paussille.

Tapaturmavakuutuksella yrittäjä voi parantaa omaa toimeentuloturvaansa sekä nopeuttaa toipumistaan takaisin työkuntoon.

Tapaturmavakuutus hankitaan yleensä kattamaan työajan lisäksi myös yrittäjän vapaa-aika – tällöin puhutaan niin sanotusta täysajan tapaturmavakuutuksesta.

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen hintaan vaikuttaa työn vaarallisuus sekä vakuutusta tehtäessä sovittava vuosityöansio.

Vakuutus korvaa yrittäjälle esimerkiksi

 • tapaturmista tai ammattitaudeista aiheutuvia sairaanhoitokuluja,
 • kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja,
 • korvauksia pysyvästä haitasta sekä
 • työkyvyttömyydestä johtuvia ansiomenetyksiä.

Kaikilla yrittäjillä omaa tapaturmavakuutusta ei kuitenkaan ole. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että yrittäjä kokee saavansa riittävän turvan sairauskulu- ja työkyvyttömyysvakuutusten avulla.

Tämä yhdistelmä tarjoaa turvaa tapaturmien lisäksi myös sairauksien varalta – johtuuhan suurin osa lyhyistä poissaoloista nimenomaan sairauksista eikä tapaturmista. Sairauskuluvakuutuksella usein myös täydennetään olemassa olevaa yrittäjän tapaturmavakuutusta.

Kaikille ei kuitenkaan myönnetä sairauskuluvakuutusta esimerkiksi korkean iän tai olemassa olevien sairauksien takia.

Myös sairauskuluvakuutusten ehdot esimerkiksi vapaa-ajalla sattuvien liikunta- ja urheiluvammojen suhteen saattavat olla eriäviä verrattuna vapaa-ajan kattaviin yrittäjän tapaturmavakuutuksiin.

Vakuutusviidakko sisältää paljon poikkeuksia ja poikkeuksien poikkeuksia, joten myyjää kannattaa haastaa rohkeasti, jotta omaan työ- ja elämäntilanteeseen parhaiten sopiva vakuutuspaketti löytyisi.


Yrityksen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksia on olemassa lukuisia erilaisia, mutta niistä yleisimpiä ovat toiminnan vastuuvakuutus sekä tuotevastuuvakuutus.

Vastuuvakuutukset tarjoavat yrittäjälle taloudellista turvaa tilanteissa, joissa yrityksen toiminta tai sen viallinen tuote on aiheuttanut henkilö- tai esinevahinkoja ja synnyttänyt näin vahingonkorvausvelvollisuuden.

Vastuuvakuutusten poikkeavuudet, rajoitukset ja kattavuudet kannattaa perata huolellisesti läpi vakuutusyhtiön kanssa.

Selvitä siis jo ennalta, mitkä ovat oman yritystoimintasi isoimpia vahinkoriskitekijöitä ja lähesty asiaa niiden kautta.

Vastuuvakuutusten hinnat vaihtelevat paljon muun muassa yrityksen toimialan ja toiminnan laajuuden mukaan – ovathan vaikkapa rakennus- ja korjausalalla riskit hyvin erilaisia parturi-kampaamoalaan verrattuna.


Yrityksen oikeusturvavakuutus

Yrittäjä voi joskus löytää itsensä keskeltä mehevää sopimusriitaa, vaikka oma toiminta olisikin omasta mielestä mennyt täysin lakipykälien mukaan.

Muun muassa tällaisia tilanteita varten on olemassa yrityksen oikeusturvavakuutus, joka korvaa oikeudenkäynnistä (tai sen välttämisestä) koituvia kustannuksia.

Muistathan, että joihinkin kotivakuutuksiin sisältyvä yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutus on eri asia kuin yrittäjille ja yrityksille suunnattu oikeusturvavakuutus.

Ensiksi mainittu tarjoaa korvausapua pääsääntöisesti vain yksityiselämään liittyvissä riitatilanteissa, eikä siitä ole apua yrityksen joutuessa vaikeuksiin.


Yrityksen omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutukset auttavat yrittäjää tilanteissa, joissa yrityksen kiinteistöt, työkoneet, laitteet tai myytävät tavarat kokevat kovia joko ihmisten toiminnan tai luonnonilmiöiden takia.

Omaisuusvakuutuksen laajuudesta riippuen yrittäjälle voidaan korvata esimerkiksi

 • tulipalon,
 • ilkivallan,
 • rikkoutumisen,
 • murron,
 • myrskyn tai
 • vesijohtovuodon aiheuttamia vahinkoja.


Yrityksen keskeytysvakuutus

Yrityksen keskeytysvakuutus tuo yrittäjälle turvaa tapauksissa, joissa liiketoiminta pysähtyy esimerkiksi toimitilojen vahingoittumisen tai työkoneen rikkoutumisen vuoksi.

Vakuutusehdoista riippuen keskeytysvakuutus korvaa yritystoiminnan pysähtymisestä aiheutuvia menetyksiä.

Keskeytysvakuutus voi antaa taloudellista suojaa myös tilanteissa, joissa yrityksen alihankkijalle tai tavarantoimittajalle sattuu omaisuusvahinko, joka aiheuttaa haittaa omalle liiketoiminnalle. Tätä kutsutaan riippuvuuskeskeytysvakuutukseksi.


Lopuksi

Edellä lueteltujen vakuutusten lisäksi vakuutusyhtiöillä on luonnollisesti olemassa kymmeniä erilaisia erikoistoimialoja koskevia vakuutuksia aina pienalusvakuutuksista konsulttivastuuvakuutuksiin ja patentti- ja tavaramerkkivakuutuksiin.

Vapaaehtoisten yrittäjä- ja yritysvakuutusten hinnoissa voi olla paljonkin eroja, joten tarjoukset kannattaa kysyä monelta eri toimijalta. Vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla tarjouspyyntöjen tekeminen sujuu muutamassa minuutissa.

Päätösten tekemiseen sen sijaan kannattaa varata kunnolla aikaa, jotta vakuutukset varmasti kattavat kaiken tarvittavan ja hinta on oikea.

Varaa esittely ja kuule lisää Accountor Go -palvelumme hyödyistä juuri sinulle

 
 1. Täyttämällä yhteystietosi pääset varaamaan kalenteristamme sinulle sopivan esittelyajan
 2. Ennen tapaamista saat sähköpostiisi linkin etäyhteyden avaamiseen
 3. Asiantuntijamme soittaa sovittuna ajankohtana. Avaa sähköpostiisi saamasi linkki tietokoneellasi, jotta voimme näyttää sinulle, kuinka palvelua käytetään.

Accountor Go -palvelu on kehitetty yhdessä yrittäjien kanssa toiminimille ja pienille osakeyhtiöille (1-3 työntekijää, liikevaihto enintään 500t€). Helpolla ohjelmistolla pääset eroon papereiden pyörittämisestä, kirjanpitotiimi ja Accountorin lisäpalvelut tuovat leveät hartiat myös kasvaville yrityksille ja kiinteällä hinnoittelumallilla vältät yllätykset.

Tule asiakkaaksi nyt ja saat avauksen maksutta sekä ensimmäisen kuukauden kirjanpidon ilman veloitusta (säästösi vähintään 178 euroa).

 • Tämän lomakkeen täyttäminen tarkoittaa sitä, että hyväksyn, että Accountor voi olla yhteydessä minuun. Tietoja siitä, miten Accountor käsittelee henkilötietoja, on saatavilla Accountorin tietosuojaselosteelta.
 • Täytä numero muodossa 040 123 1234