Yrittäjän tärkeät luvut 2018

Yrittäjän tärkeät luvut 2018

Kalenterivuoden vaihtuminen aiheutti jälleen muutoksia joihinkin yrittäjille ja yrityksille tärkeisiin lukuihin.

Vaikka monet summat ja prosenttiosuudet ovat pysyneet ennallaan, esimerkiksi kilometrikorvauksiin, päivärahoihin sekä työnantajakulujen maksuprosentteihin on tehty pientä hienosäätöä edellisvuoteen verrattuna.

Alta voit tarkastaa vuoden 2018 tiedot omaa yritystoimintaasi koskevista tärkeistä luvuista.

Olemme aiemmin kirjoittaneet myös yrittäjien tärkeistä päivämääristä vuonna 2018.

Yrittäjille ja yrityksille tärkeitä lukuja 2018


YEL-maksuprosentit

YEL-maksujen prosenttilukemat säilyvät ennallaan vuonna 2018.

  • 18-52-vuotiailla yrittäjillä maksu on 24,1 prosenttia työtulon määrästä.
  • 53-62-vuotiailla vastaava lukema on 25,6 prosenttia ja
  • sitä vanhemmilla 24,1 prosenttia.

Huomioi kuitenkin, että uutena yrittäjänä saat YEL-maksuista 22 prosentin alennuksen ensimmäisen neljän vuoden ajalle. Esimerkiksi 18-52-vuotiaalla aloittavalla yrittäjällä YEL-maksun suuruus on tällöin vain 18,8 prosenttia työtulosta.

YEL-maksujen eräpäivä on kunkin maksukuukauden 20. päivä. Mikäli kyseinen päivä osuu viikonlopulle, eräpäivä siirtyy seuraavalle arkipäivälle.


YEL-työtulon alaraja ja yläraja

Yrittäjän eläkevakuutuksen ottamisen minimiraja vuonna 2018 on 7656,26 euroa.

Edellisenä vuonna vastaava lukema oli 7645,25 euroa.

Vuoden 2018 YEL-työtulon yläraja puolestaan on 173 875 euroa vuodessa.


Yrittäjän työttömyyskassaan liittymisen alaraja

Yrittäjien työttömyyskassaan voit liittyä, jos työtulosi ylittää vuodessa 12 576 euroa. Kyseisen työtulosumman kohdalla yrittäjälle syntyy myös oikeus Kelan peruspäivärahaan.

Lisätietoa YEL-vakuutuksesta löydät yrittäjän vakuutuksia käsittelevästä tekstistä.


Kilometrikorvaus 2018

Kilometrikorvaus vuonna 2018 on 42 senttiä kilometriltä. Vuotta aiemmin lukema oli sentin verran pienempi.

Jos kyydissä on matkustajia, summaa korotetaan 3 sentillä per kilometri kutakin lisämatkustajaa kohden.

Autoon kiinnitetystä peräkärrystä maksetaan myös korotettua korvausta, joka tässä tapauksessa on 7 senttiä kilometriltä.

Lisätietoa korotettujen kilometrikorvausten maksuluokista löydät linkin takaa.

Katso myös ilmainen matkalaskupohja 2018.


Päivärahat

Yli 10 tunnin kestoisesta työmatkasta maksettava kotimaan kokopäiväraha 2018 on 42 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 41 euroa.

Osapäivärahan (yli 6h) määrä sen sijaan on pysynyt ennallaan, eli se on tänäkin vuonna 19 euroa.

Ulkomaan päivärahojen enimmäismäärät vaihtelevat matkustusmaiden mukaan. Nämä summat tarkistat kätevimmin Verohallinnon taulukosta.


Ateriakorvaus

Ateriakorvauksen enimmäismäärä vuonna 2018 on 10,50 euroa.

Korvauksen voi saada, jos työmatkasta ei makseta päivärahaa, eikä korvauksen saajalla ole mahdollisuutta lounastaa tavanomaisella ruokailupaikallaan.

Mikäli ateriointikertoja työmatkalla joudutaan tekemään kahdesti normaalin ruokailupaikan ulkopuolella, ateriakorvauksen enimmäismäärä on tällöin 21 euroa. Tässäkin tapauksessa edellytetään, ettei päivärahaa makseta.


Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2018

Työnantajalle kuuluvia pakollisia sosiaalivakuutusmaksuja ovat työeläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä sosiaaliturvamaksu.

TyEL-maksuprosentit

Työeläkevakuutusmaksujen perusmaksuprosentti vuonna 2018 on 25,3 prosenttia palkoista (vuonna 2017 25,1%).

Myös tilapäistyönantajilla (puolen vuoden palkkasumma alle 8346 euroa tai ei vakituisia työntekijöitä) prosenttilukema on sama.

Sopimustyönantajia koskevien mahdollisten hyvitysten jälkeen keskimääräiseksi TyEL-maksuksi vuonna 2018 muodostuu 24,4 prosenttia palkasta.


TyEL-ansion alaraja

TyEL-ansion alaraja vuonna 2018 on 58,27 euroa kuukaudessa, eli työntekijä vakuutetaan TyELin piiriin, mikäli ansiot ylittävät tämän summan.


Työntekijän osuus TyEL-maksusta

Työntekijän osuus TyEL-maksusta sisältyy kokonaismaksuun, ja sen suuruus vaihtelee ikäluokittain.

  • 17-52-vuotiailla työntekijöillä 6,35%,
  • 53-62-vuotiailla 7,85% ja
  • 63-67-vuotiailla 6,35%.

Kaikissa ikäryhmissä korotusta edellisvuoteen verrattuna on 0,2 prosenttiyksikköä.


Sairausvakuutusmaksut

Työnantajan sairausvakuutusmaksu eli sosiaaliturvamaksu vuonna 2018 on 0,86%   (2017  1,08%).

Vakuutetun sairausvakuutusmaksun suuruus on palkansaajilla 1,53% ja yrittäjillä 1,70% edellyttäen, että palkka tai työtulo on vuodessa vähintään 14 020 euroa.


Työttömyysvakuutusmaksut

Työnantajan osuus 17-64-vuotiaan työntekijän työttömyysvakuutusmaksusta on 0,65%. Luku pätee 2 083 500 euron palkkasummaan asti.

Kyseisen rajan ylittävältä osalta maksuprosentti on 2,60%.

Työntekijälle jäävä osuus on 1,90%.

Yrityksen osaomistajasta maksettavan työnantajamaksun osuus on 0,65 prosenttia. Osaomistajalle jäävä maksuosuus on 0,92 prosenttia palkasta.


Työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut

Keskimääräinen työtapaturmavakuutusmaksu (0,8%) sekä mahdollinen ryhmähenkivakuutusmaksu (0,07%) ovat samat kuin aiempanakin vuonna.

Tarkat maksusummat vaihtelevat muun muassa toimialan ja työn sisältämän tapaturmariskin mukaan.


Luontoisetujen verotusarvoja

Matkapuhelinetu

Kun työnantaja kustantaa palkansaajalle matkapuhelimen, sen luontoisetuarvo on 20 euroa. Summa kattaa puhelu-, tekstiviesti- sekä multimediaviestikustannukset.

Ravintoetu

Ravintoedun arvo vuonna 2018 on 6,50 euroa aterialta, kun edun hankkimisen aiheuttamat välittömät kustannukset arvonlisäveroineen ovat työnantajalle vähintään 6,50 euroa ja enintään 10,40 euroa.

Lounasseteli tai muu vastaava ruokailulipuke

Lounassetelien verotusarvo on 75% nimellisarvosta (6,50-10,40€).

Muista luontoiseduista löydät helpoiten lisätietoa Verohallinnon sivuilta.


Arvonlisäverokannat 2018

Arvonlisäverokannat ovat samat kuin aiempanakin vuonna.

  • 24%: Yleinen verokanta
  • 14%: Elintarvikkeet, ateria- ja ravintolapalvelut & rehut.
  • 10%: Lääkkeet, kirjat, tilatut sanoma- tai aikakauslehdet, henkilökuljetukset, liikunta- ja majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet jne.

Kalenterivuoden vaihtuminen on yrittäjälle mainio ajankohta miettiä oman kirjanpidon sähköistämistä tai mahdollista tilitoimiston vaihtoa.

Accountor Go on yksinyrittäjien kanssa yhteistyössä suunniteltu kirjanpitopalvelu, joka sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston sekä ammattikirjanpitäjän tuen.

Kiinteä kuukausihinta on aina 80 euroa, johon sisältyy kuukausikirjanpidon lisäksi myös tilinpäätös ja veroilmoitus. Lue lisää Go-palvelun hyödyistä.

Hyödynnä kuukausi ilmaista kirjanpitoa!

Kokeile palvelua ja hyödynnä kuukausi ilmaista kirjanpitoa. Jätä yhteystietosi ja sovi aika 15 minuutin esittelylle. Näytämme miten palvelu toimii, vastaamme kysymyksiisi ja luomme sinulle käyttäjätunnukset.

Tarjous koskee vain uusia Accountor Go asiakkaita.