Keskeisimmät pienyrityksiä koskevat muutokset verotuksessa 2021

Keskeisimmät pienyrityksiä koskevat muutokset verotuksessa 2021

Vuodenvaihde tuo jälleen mukanaan muutoksia yritysten ja työntekijöiden verotukseen. Viime vuoden suuret muutokset, kuten yhteisöjen tulolähdejaon muuttuminen ja irtaimen käyttöomaisuuden tuplapoistot ovat ensikertaa tämän verovuoden huomioitavia asioita niin kirjanpidollisesti kuin tietysti verovuoden 2020 veroilmoituksella.

Ensi vuonna tulee voimaan taas uusia säännöksiä sekä tuloverotuksessa että arvonlisäverotuksessa.

Tuloverotus

Vuoden 2021 valtion progressiivinen tuloveroasteikko:

Tuloveroasteikko 2021

Täyssähköautojen kuukausittaista autoetua alennetaan 170 eurolla väliaikaisesti vuosina 2021–2025. Alennus koskee sekä vapaata autoetua että käyttöautoetua. Edellytyksenä on, että auto on ensirekisteröity Suomeen vuonna 2020 tai sen jälkeen. Samoin väliaikaisesti vuosina 2021–2025 sähköautojen latausetu työpaikoilla ja julkisilla latauspisteillä on verovapaata. Työnantajan työsuhdesähköauton mukana kustantama sähköauton kotilatauslaite on jatkossa auton lisävaruste ja se huomioidaan autoedun arvon laskennassa. Luontoisetupäätöksen mukaan yli 850 euron arvoisten lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan. Vielä tänä vuonna kotiin kustannettu latauslaite on erikseen veronalainen etu. Jos latauslaitteen omistus siirtyy työntekijälle, veronalaista on tuolloin nykyistä käytäntöä vastaavasti käypä arvo.

Ensi vuoden alusta työsuhdematkalippu on verovapaata 3 400 euroon ja työsuhdepolkupyöräetu 1 200 euroon asti vuodessa. Jos työnantaja tarjoaa ns. liikkumispaketin, työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3 400 euroa.

Työntekijälle voidaan väliaikaisesti maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia erityiselle työntekemispaikalle 3,5 vuoden ajalta. Tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla pidetään enintään 3,5 vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, jos kolmen vuoden määräaika päättyy 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana. Erityisen työntekemispaikan määrittelyyn tällä väliaikaissäännöksellä ei ole vaikutusta.

Työntekijöiden mahdollisuutta tulla työnantajayhtiönsä osakkaaksi helpotetaan. Ensi vuoden alusta tulee voimaan uusi TVL 66 a §, jonka mukaan työntekijä voidaan sitouttaa työnantajayhtiöön osakkeen matemaattisen arvon määrällä. Jos säännöksen edellytykset soveltuvat, enää ei tarvitse laatia epävarmoja laskelmia käyvän arvon selvittämiseksi. Säännöksen mukaan veronalaista ansiotuloa muodostuu vasta sitten, kun työntekijän suorittama hinta osakkeesta alittaa osakkeen matemaattisen arvon.

Elinkeinoverotus

Pienten kertapoistojen enimmäismäärää korotetaan. Irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnan kertapoiston yläraja nousee 850 eurosta 1 200 euroon ja näiden verovuosikohtainen vähennyksen yhteismäärä nousee 2 500 eurosta 3 600 euroon. Rajoja ei ole nostettu sen jälkeen, kun säännösten markkamäärät muutettiin euromääriksi vuonna 2002. Lisäksi enintään 1 200 euron menojäännöksen voi poistaa kerralla. Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021.

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousee 10 000 eurosta 15 000 euroon. Alarajan nosto koskee tilikausia, jotka alkavat 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos yritys on arvonlisäverovelvollinen ja liikevaihto jää alle 15 000 euron, huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron saa hakemuksesta kokonaan takaisin. Jos liikevaihto ylittää 15 000 euroa, mutta jää alle 30 000 euroa, huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron saa osittain takaisin. Alarajahuojennusta haetaan verokauden mukaan ilmoittamalla alarajahuojennuksen tiedot kalenterivuoden tai tilikauden viimeisen verokauden arvonlisäveroilmoituksella.

Covid-19-suojavälineiden myyntien ja yhteisöhankintojen verovapaus jatkuu 30.4.2021 saakka.

Sähköisen kaupan arvonlisäverotuksen uudistus siirtyy ensi vuoden heinäkuun alkuun. Hallituksen esitysluonnos on lausuntokierroksella 7.12.2020 – 12.1.2021. Arvonlisäverolakiin tehdään etämyyntiä ja arvonlisäverovelvoitteita helpottavien järjestelmien käyttöönottoa koskevat EU-direktiivien muutokset. Kuluttajille tapahtuvassa verkkokaupassa sähköisen palvelun erityisjärjestelmä MOSS eli Mini One Stop Shop laajenee myös muiden kuin tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen ja tavaroiden etämyyntiin ns. One Stop Shop -järjestelmäksi (OSS). Samassa yhteydessä kaukomyyntiä koskevat maakohtaiset raja-arvot poistetaan ja otetaan käyttöön EU:n laajuinen 10 000 euron vuosittaisen etämyynnin ja tiettyjen palvelujen myynnin raja. Sähköisen kaupankäynnin alv-uudistukseen sisältyy myös vähäistä maahantuontia (lähetyksen arvo enintään 22 euroa) koskevan verovapauden poistaminen ja käyttöön otetaan uusi maahantuonnin järjestelmä IOSS. Uusi tuontijärjestelmä kattaisi EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnin, kun tavaralähetyksen arvo on enintään 150 euroa. Rekisteröityminen erityisjärjestelmään on vapaaehtoista.

Brexit neuvottelut ovat vielä kesken. Ellei sopimuksissa tule uusia käänteitä, ensi vuoden alusta alkaen tavarakauppa Isoon-Britanniaan ei ole enää EU-kauppaa. Kaupankäyntiin sovelletaan tuontia ja vientiä koskevia säännöksiä. Jos kuitenkin tavaran kuljetus alkaa ennen siirtymäkauden päättymistä eli ennen 31.12.2020, mutta saapuu Suomeen tai Suomesta toimitettuna Isoon-Britanniaan ensi vuoden puolella, kauppaan sovelletaan yhteisökauppaa koskevia säännöksiä. Pohjois-Irlantia koskeva poikkeus on voimassa aluksi 31.12.2024 saakka, jona aikana Pohjois-Irlannin tavarakauppa kuuluu EU-sisäkauppaan.

Pirkko Hautamäki

Pirkko Hautamäki

  • Johtava asiantuntija
  • pirkko.hautamaki@accountor.fi
  • +358 40 766 38 28

Varaa esittely ja kuule lisää Accountor Go -palvelumme hyödyistä juuri sinulle

 
  1. Täyttämällä yhteystietosi pääset varaamaan kalenteristamme sinulle sopivan esittelyajan
  2. Ennen tapaamista saat sähköpostiisi linkin etäyhteyden avaamiseen
  3. Asiantuntijamme soittaa sovittuna ajankohtana. Avaa sähköpostiisi saamasi linkki tietokoneellasi, jotta voimme näyttää sinulle, kuinka palvelua käytetään.

Accountor Go -palvelu on kehitetty yhdessä yrittäjien kanssa toiminimille ja pienille osakeyhtiöille (1-3 työntekijää, liikevaihto enintään 500t€). Helpolla ohjelmistolla pääset eroon papereiden pyörittämisestä, kirjanpitotiimi ja Accountorin lisäpalvelut tuovat leveät hartiat myös kasvaville yrityksille ja kiinteällä hinnoittelumallilla vältät yllätykset.

Tule asiakkaaksi nyt ja saat avauksen maksutta sekä ensimmäisen kuukauden kirjanpidon ilman veloitusta (säästösi vähintään 178 euroa).

  • Tämän lomakkeen täyttäminen tarkoittaa sitä, että hyväksyn, että Accountor voi olla yhteydessä minuun. Tietoja siitä, miten Accountor käsittelee henkilötietoja, on saatavilla Accountorin tietosuojaselosteelta.
  • Täytä numero muodossa 040 123 1234