Toiminimen nettovarallisuus

Toiminimen nettovarallisuus

Mistä yksityisen elinkeinonharjoittajan nettovarallisuus muodostuu ja mihin se vaikuttaa?

Uutena yrittäjänä törmäät nettovarallisuuden käsitteeseen viimeistään siinä vaiheessa, kun toiminimen ensimmäisen tilikauden tulosta aloitetaan jakamaan ansio- ja pääomatulona verotettavaksi. Nettovarallisuuden määrä vaikuttaa siihen, kuinka iso osa liiketoimintasi tuloksesta voidaan verottaa pääomatulona.

Yksinkertaisimmillaan nettovarallisuus tarkoittaa sitä summaa, joka saadaan vähentämällä yrityksen varoista sen velat. Toiminimen nettovarallisuuden laskemiseen liittyy kuitenkin muutamia huomioitavia seikkoja, jotka käymme alla lyhyesti läpi.


Mitkä asiat kuuluvat toiminimen nettovarallisuuteen ja mitkä eivät?

Yksityisen elinkeinonharjoittajan nettovarallisuuteen lasketaan mukaan vain elinkeinotoimintaan kuuluvat varat. Käytännössä näitä ovat esimerkiksi kaikki liiketoimintaan kuuluvat rahanarvoiset tavarat, työkoneet, kiinteistöt, kalusto, myyntisaamiset sekä kassavarat.

Mikäli esimerkiksi autosi tai asuntosi on sekä työ- että yksityiskäytössä, lukeutuminen elinkeinotoiminnan varoihin riippuu käytön määrästä. Auto huomioidaan nettovarallisuutta laskiessa vain, jos vuosittaisista ajokilometreistäsi yli puolet on työajoja.

Asunnon kohdalla sama toteutuu, mikäli yli puolet kokonaispinta-alasta on työkäytössä. Mikäli niin sanottu 50 prosentin sääntö ei täyty, autoasi tai asuntoasi ei oteta millään muotoa huomioon nettovarallisuutta laskiessa.

Huomioitavaa on myös se, että toiminimen pankkitilin pääomia ei lasketa mukaan elinkeinotoiminnan varoihin.

Tämä johtuu siitä, että tavallisen pankkitilin kerryttämä vähäinenkin korkotulo verotetaan korkotulon lähdeveroa koskevan lain mukaisesti. Näin ollen pankkitili kuuluu korko- ja lähdeverolain eikä tuloverolain piiriin. Koska nettovarallisuuslaskelmaa käytetään nimenomaan tuloverotuksen pohjana, pankkitilin varoja ei huomioida.

Kun toiminimen elinkeinotoiminnan varat ovat selvillä, niistä vähennetään velat. Yrittäjän yksityistalouteen kuuluvia velkoja ei luonnollisesti huomioida.

Ennen kuin toiminimen tulosta päästään jakamaan ansio- ja pääomatulo-osuuksiksi, nettovarallisuuteen lisätään vielä 30 prosenttia verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksetuista palkoista. Muista, että toiminimiyrittäjänä et voi maksaa palkkaa itsellesi tai puolisollesi.

Nettovarallisuuden laskukaava pähkinänkuoressa = varat – velat + 30% maksetuista palkoista


Toiminimen pääomatulo-osuuden määrittäminen

Nettovarallisuuden on oltava selvillä, jotta toiminimesi elinkeinotoiminnan tulos eli niin sanottu yritystulo voidaan jakaa ansio- ja pääomatulo-osuuksiksi.

Elinkeinotoiminnan tulos muodostuu, kun liiketoimintasi tuloista vähennetään menot sekä aikaisempien vuosien mahdolliset tappiot.

Jäljelle jääneestä summasta napsaistaan vielä pois 5 prosentin suuruinen yrittäjävähennys, jonka jälkeen tulos on valmis jaettavaksi pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin.

Tuloksesta pääomatulona voidaan verottaa 20 prosentin suuruinen osuus toiminimesi edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Jos toiminimi on uusi, eikä aiempia toimintavuosia ole taustalla, laskennassa käytetään saman vuoden nettovarallisuutta.

Esimerkki: Toiminimen tulos on 25 000 euroa ja nettovarallisuus 5000 euroa. 25 000 eurosta pääomatulona voidaan verottaa 0,2 x 5000€ = 1000 euroa. Loput 24 000 euroa verotetaan yrittäjän ansiotulona.

Voit kuitenkin halutessasi vaatia toiminimen veroilmoituslomakkeessa, että pääomatulona verotettava osuus lasketaan 10 tai 0 prosenttiin.

Jälkimmäisessä tapauksessa toiminimesi tulos verotettaisiin kokonaan ansiotulonasi. Tämä voi olla järkevää, jos tienestisi jäävät pieniksi, eikä sinulla ole muita ansiotuloja esimerkiksi palkkatöistä.

Pääomatulovero on alle 30 000 euron summista puhuttaessa kiinteä 30%. Ansiotuloja sen sijaan verotetaan progressiivisesti, eli veroprosentti kasvaa tulojen noustessa.

Varsin usein uusille toiminimiyrittäjille on edullisinta vaatia koko tulos verotettavaksi ansiotulona – pääomatulo-osuudesta pääsee hyötymään vasta tulojen ja nettovarallisuuden kasvaessa.

Kokonaisverotuksellisesti edullisin vaihtoehto kannattaa aina varmistaa omalta kirjanpitäjältä. Kirjanpitäjä osaa myös neuvoa, miten yrittäjä voi vaikuttaa toiminimensä nettovarallisuuden määrään tilikauden lopussa.

Lisätietoa nettovarallisuudesta voit halutessasi lukea Verohallinnon syventävistä ohjeista.

Accountor Go on toiminimille ja pienyrityksille suunniteltu kirjanpitopalvelu, joka sisältää samassa paketissa helppokäyttöisen ohjelmiston sekä ammattikirjanpitäjän tuen. Toiminimille kirjanpidon kiinteä kuukausihinta on 89 euroa.

Lue lisää Go-palvelun hyödyistä!

Varaa esittely ja kuule lisää Accountor Go -palvelumme hyödyistä juuri sinulle

 
  1. Täyttämällä yhteystietosi pääset varaamaan kalenteristamme sinulle sopivan esittelyajan
  2. Ennen tapaamista saat sähköpostiisi linkin etäyhteyden avaamiseen
  3. Asiantuntijamme soittaa sovittuna ajankohtana. Avaa sähköpostiisi saamasi linkki tietokoneellasi, jotta voimme näyttää sinulle, kuinka palvelua käytetään.

Accountor Go -palvelu on kehitetty yhdessä yrittäjien kanssa toiminimille ja pienille osakeyhtiöille (1-3 työntekijää, liikevaihto enintään 500t€). Helpolla ohjelmistolla pääset eroon papereiden pyörittämisestä, kirjanpitotiimi ja Accountorin lisäpalvelut tuovat leveät hartiat myös kasvaville yrityksille ja kiinteällä hinnoittelumallilla vältät yllätykset.

Tule asiakkaaksi nyt ja saat avauksen maksutta sekä ensimmäisen kuukauden kirjanpidon ilman veloitusta (säästösi vähintään 178 euroa).

  • Tämän lomakkeen täyttäminen tarkoittaa sitä, että hyväksyn, että Accountor voi olla yhteydessä minuun. Tietoja siitä, miten Accountor käsittelee henkilötietoja, on saatavilla Accountorin tietosuojaselosteelta.
  • Täytä numero muodossa 040 123 1234