Näin jaat osinkoja listaamattomasta yhtiöstä

Näin jaat osinkoja listaamattomasta yhtiöstä

Osingon jaolla tarkoitetaan sitä, kun osakeyhtiö jakaa varoja voitonjakona osakkeiden omistajille, eli osakkaille. Osinkoja voi jakaa myös muuna kuin rahana, esim. osakkeina, mutta keskitymme tässä artikkelissa nimenomaan siihen, kun osinkoja nostetaan yhtiöstä rahana.

Listaamaton yhtiö on yhtiö, jonka osakkeilla ei käydä kauppaa pörssissä. Yleensä pienet yhtiöt ovat listaamattomia yhtiöitä. Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko verotetaan pääomatulona ja/tai ansiotulona osakkeen matemaattisen arvon mukaan. Osa osingosta on kokonaan verotonta.

Päätös osingonjaosta

Jotta osinkoa voidaan jakaa, pitää yhtiöllä olla jakokelpoisia varoja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiöllä on ollut tuloksellisia tilikausia, joilla voittovaroja on kerrytetty. Osingonjaosta päätetään aina yhtiökokouksessa hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lähtökohta on, että yhtiökokouksessa ei päätetä nostaa enempää osinkoa kuin hallitus on ehdotuksessaan esittänyt.

Osingot jaetaan aina viimeisimmästä vahvistetusta tilinpäätöksestä. Tilinpäätös on vahvistettu, kun se on käsitelty yhtiökokouksessa. Osingonjaosta voi päättää samassa yhtiökokouksessa, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Jos tilintarkastuksen rajat ylittyvät tai yhtiöjärjestys vaatii valitsemaan tilintarkastajan, pitää tilinpäätöksen olla tilintarkastajan tarkistama, ennen kuin osinkoja voidaan jakaa.

Osinkoa ei saa jakaa, jos on tiedossa tai pitäisi olla tiedossa, että osingon jakaminen vaarantaa yhtiön maksukyvyn tai, jos yhtiö on jo valmiiksi maksukyvytön.

Huomattava on myös, että aktivoidut kehittämismenot ja tietyt koronatuet rajoittavat jakokelpoisten varojen määrää.

Osinkojen verotus

Yhtiökokouksessa päätetään päivämäärä, jona osinko on nostettavissa. Tämä päivämäärä määrää myös sen, milloin osingoista tehdään ennakonpidätysilmoitus ja vuosi-ilmoitus. Ennakonpidätysilmoitus tehdään yhtiökokouksessa päätettyä päivää seuraavan kuun 12. päivään mennessä ja vuosi-ilmoitus tehdään yhtiökokouksessa päätettyä päivää seuraavan vuoden tammikuussa. Esim. jos yhtiökokouksessa on päätetty, että osinko on nostettavissa 15.6.2021, tehdään ennakonpidätysilmoitus 12.7.2021 mennessä ja vuosi-ilmoitus tammikuussa 2022. Jos yhtiökokouksessa ei ole päätetty päivämäärää osingon nostolle, on osinko nostettavissa sinä päivänä, kun yhtiökokous on pidetty.

Huomattava on, että osingon nostettavissa olopäivä ei ole sama asia kuin se päivä, kun osinko konkreettisesti nostetaan tililtä. Nostettavissa olopäivä tarkoittaa sitä päivää, josta lähtien osinko on osakkaan hallinnassa ja siitä päivästä lähtien osingon saa nostaa.

Osinkoa jakava yhtiö tekee osingosta 7,5% ennakonpidätyksen, jos jaettava osinko on maksimissaan 150 000 euroa. Yli 150 000 euron osingosta ennakonpidätys on 28%.

Osakkeen saajan lopullisessa verotuksessa osinkoa verotetaan matemaattisen arvon perustella. Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan siten, että yhtiön edellisenä vuonna päättyneen tilikauden taseen varoista vähennetään velat ja erotus jaetaan osakkeiden määrällä.

Kun jaettavan osingon määrä on enintään 8% osakkeen matemaattisesta arvosta, puhutaan pääomatulo-osingosta. Jos pääomatulo-osingon summa on enintään 150 000 euroa, verotetaan se 25% pääomatulona ja 75% verottomana tulona.

Jos taas pääomatulo-osingon summa ylittää 150 000 euron rajan, verotetaan yli menevä osuus 85% pääomatulona ja 15% verottomana tulona.

Pääomatulon veroprosentti on 30%, jos tulo on alle 30 000 euroa ja 34%, jos tulo ylittää 30 000 euron rajan.

Osingon ollessa yli 8% osakkeen matemaattisesta arvosta, kutsutaan yli menevää osaa ansiotulo-osingoksi. Tuo yli menevä osa verotetaan 75% ansiotulona ja 25% verottomana tulona.

Esimerkkejä

Osinko enintään 8% ja alle 150 000 €

A Oy:lla on yksi osakas, joka omistaa kaikki A Oy:n osakkeet. Osakkeiden yhteenlaskettu matemaattinen arvo on yhteensä 30 000 euroa. Osakas haluaa nostaa osinkoa 8% rajaan saakka, eli 30 000€ x 8% = 2 400€. Osinko on tällöin enintään 8% osakkeiden matemaattisesta arvosta ja alle 150 000 euroa.

Osingosta 25% on veronalaista pääomatuloa: 2 400€ x 25% = 600€. Pääomatulona verotettavasta osuudesta maksetaan 30% veroa, eli 600€ x 30% = 180€. Nettosummaksi veron jälkeen jää 600€ – 180€ = 420€.

Verovapaa osuus osingosta on 2 400€ – 600€ = 1 800€

Osakkaan saama netto-osinko, eli verojen jälkeen käteen jäävä summa, on 1 800€ + 420€ = 2 220€.

Osingosta on toimitettu 7,5 %:n ennakonpidätyksenä 2 400€ x 7,5% = 180 €, joten lopullisessa verotuksessa osingoista ei tule ”mätkyjä”.

Osinko alle 8% ja yli 150 000€

Osakas omistaa B Oy:n kaikki osakkeet. Osakkeiden yhteenlaskettu matemaattinen arvo on 3 000 000 euroa. Osakas nostaa osinkoa 200 000 euroa, joka jää alle 8% matemaattisesta arvosta (3 000 000€ x 8% = 240 000€). Osingon määrä tässä tapauksessa ylittää kuitenkin 150 000 euron rajan 50 000 eurolla, 200 000€ – 150 000€ = 50 000€.

150 000 euroon asti osinko verotetaan 25% pääomatulona ja 75% verovapaana. Pääomatulona 150 000€ x 25% = 37 500€.

150 000 euron ylimenevä osa osingosta verotetaan 85% pääomatulona ja 15% verovapaana. Pääomatuloa on 50 000€ x 85% = 42 500€.

Yhteensä pääomatulona verotetaan 37 500€ + 42 500€ = 80 000€. Verottoman osingon määräksi jää 120 000€.

Pääomatulo verotetaan 30 000 euroon asti 30%:n mukaan ja 30 000 euron ylittävä määrä verotetaan 34%:n mukaan. Eli 30 000€ x 30% = 9 000€ ja 50 000€ x 34% = 17 000€. Osingosta maksettavan veron osuus on 9 000€ + 17 000€ = 26 000€.

Ellei osakas ole toimittanut osinkojen määrän sisältävää muutosverokorttia, osingosta on toimitettu 7,5%:n ennakonpidätyksenä 150 000€ x 7,5% = 11 250€ ja 28 %:n ennakonpidätyksenä 50 000€ x 28% = 14 000 €, eli yhteensä 25 250€.

Osinko yli 8%

Osakas omistaa kaikki C Oy:n osakkeet. Osakkeiden yhteenlaskettu matemaattinen arvo on 45 000 euroa. Hän nostaa osinkoa 5 000 euroa, joka on yli 8% matemaattisesta arvosta, koska 45 000€ x 8% = 3 600€.

Määrän ollessa alle 150 000 euroa, pääomatulon osuus on 25% ja verovapaan osingon osuus 75%. Pääomatuloa on 3 600€ x 25% = 900€, josta maksetaan veroa 30%. Verovapaan osingon määrä 2 700€.

Yli 8% menevä osuus verotetaan ansiotulona, 5 000€ – 3 600€ = 1 400€. Tämä on 75% ansiotuloa ja 25% verovapaata. 1 400 x 75% = 1 050€ on ansiotuloa ja 350€ on verovapaata.

Pääomatulona verotettavasta osuudesta maksetaan veroa 900€ x 30% = 270€. Nettosummaksi jää 900€ – 270€ = 630€.

Osakkaan oma veroprosentti on 31%, jolloin ansiotulona verotettavasta osuudesta maksetaan veroa 1 050€ x 31% = 325,50€. Nettosummaksi jää 1 050€ – 325,50€ = 724,50€.

Yhteensä osingosta maksetaan veroa 325,50€ + 270€ = 595,50€. Osakkaan käteen jäävä osuus, eli netto-osinko saadaan, kun lasketaan yhteen osingon verovapaat osuudet sekä pääomatulona ja ansiotulona verotettava osuus verojen jälkeen 2 700€ + 350€ + 630€ + 724,50€= 4 404,50€.

Osingosta on toimitettu ennakonpidätyksenä 7,5 %, eli 5 000€ x 7,5% = 375 €, ellei osakas ole toimittanut osinkojen määrän sisältävää muutosverokorttia.

Tarvitsetko apua?

Tarjoamme Accountorilla monipuolisia talous-, laki- ja veroneuvonnan palveluita. Ammattitaitoiset asiantuntijamme auttavat sinua mielellään mieltäsi painavissa kysymyksissä. Ota meihin yhteyttä myynti@accountor.fi ja katsotaan, miten voimme olla sinulle avuksi!

Mikäli sinulla on kysymyksiä Go-palvelusta, lähetä meille sähköpostia go@accountor.fi tai soita 020 744 7759!

Varaa esittely ja kuule lisää Accountor Go -palvelumme hyödyistä juuri sinulle

 
  1. Täyttämällä yhteystietosi pääset varaamaan kalenteristamme sinulle sopivan esittelyajan
  2. Ennen tapaamista saat sähköpostiisi linkin etäyhteyden avaamiseen
  3. Asiantuntijamme soittaa sovittuna ajankohtana. Avaa sähköpostiisi saamasi linkki tietokoneellasi, jotta voimme näyttää sinulle, kuinka palvelua käytetään.

Accountor Go -palvelu on kehitetty yhdessä yrittäjien kanssa toiminimille ja pienille osakeyhtiöille (1-3 työntekijää, liikevaihto enintään 500t€). Helpolla ohjelmistolla pääset eroon papereiden pyörittämisestä, kirjanpitotiimi ja Accountorin lisäpalvelut tuovat leveät hartiat myös kasvaville yrityksille ja kiinteällä hinnoittelumallilla vältät yllätykset.

Tule asiakkaaksi nyt ja saat avauksen maksutta sekä ensimmäisen kuukauden kirjanpidon ilman veloitusta (säästösi vähintään 178 euroa).

  • Tämän lomakkeen täyttäminen tarkoittaa sitä, että hyväksyn, että Accountor voi olla yhteydessä minuun. Tietoja siitä, miten Accountor käsittelee henkilötietoja, on saatavilla Accountorin tietosuojaselosteelta.
  • Täytä numero muodossa 040 123 1234