Kevytyrittäjyys vai toiminimi – mitkä asiat vaikuttavat valintaan?

Kevytyrittäjyys vai toiminimi – mitkä asiat vaikuttavat valintaan?

Laskutuspalvelujen asiakkaita eli kevytyrittäjiä arvioidaan olevan Suomessa jo reilusti yli 100 000. Millaiseen toimintaan kevytyrittäjyys sopii ja missä tilanteissa on kannattavampaa laskuttaa toiminimen kautta?

Työelämän pirstaloituminen on luonut Suomeen entistä isomman määrän ihmisiä, jotka keräävät leipänsä pieninä murusina maailmalta.

Perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon sijoittuva kevytyrittäjyys on viime vuosien aikana kasvattanut nopeasti suosiotaan, kun suomalaiset ovat sankoin joukoin todenneet sen helpoksi tavaksi hankkia lisätienestejä päätyön, opiskelun tai eläkepäivien ohessa.

Tässä pikaoppaassa käymme lyhyesti läpi, mitä kevytyrittäjyys tarkoittaa, millaiseen toimintaan se parhaiten soveltuu ja miten kevytyrittäjänä työskentely vertautuu toiminimellä yrittämiseen.


Mitä on kevytyrittäjyys?

Kevytyrittäjä tarkoittaa itsensä työllistävää henkilöä, joka laskuttaa työnsä verkossa toimivien laskutuspalveluiden kautta ilman omaa yritystä. Kyseessä ei ole lainsäädännön tuntema termi, vaan kevytyrittäjä on alkujaan markkinointikäyttöön kehitetty nimitys laskutuspalveluiden asiakkaista.

Kun olet kevytyrittäjä, työt tehtyäsi kirjaudut käyttämäsi laskutuspalvelun verkkosivuille ja näppäilet asiakkaallesi laskun, josta ilmenee

 • millaista työtä teit,
 • kenelle ja millä hinnalla &
 • mikä oli käytetty arvonlisäverokanta?

Arvonlisäverovelvollisia ovat Suomessa kaikki yli 10 000 euron vuosittaista liikevaihtoa tekevät yritykset muutamia poikkeustoimialoja lukuun ottamatta. Laskutuspalvelun y-tunnusta eli yritys- ja yhteisötunnusta käytettäessä summaan joudutaan sisällyttämään arvonlisävero.

Laskutietojen syöttämisen jälkeen hyväksyt laskun, ja laskutuspalvelu lähettää sen eteenpäin asiakkaallesi. Asiakas maksaa suorituksen laskutuspalvelulle, jonka jälkeen sinulle voidaan tilittää palkka.

Palkastasi laskutuspalvelu pidättää ennakonpidätyksen eli verojen osuuden sekä oman palkkionsa, joka on tavanomaisesti noin viisi prosenttia laskun arvonlisäverottomasta summasta. Lisäksi käteesi jäävää osuutta pienentävät lakisääteiset maksut, kuten sosiaaliturvamaksu ja mahdollinen tapaturmavakuutusmaksu.*

Ennakonpidätystä varten sinun tulee toimittaa laskutuspalvelulle verokorttisi samaan tapaan kuin normaaleissa palkkatöissä ollessasi.

(*Laskutuspalveluiden sivukuluissa ja palkkiomalleissa on eroja, joten tarkkoja summia kannattaa vertailla palveluiden verkkosivuilta löytyvien palkkalaskurien avulla.)


Sopiiko liikeideasi ja toimialasi kevytyrittäjyyden raameihin?

Valintaa toiminimen ja kevytyrittäjyyden välillä kannattaa ensin puntaroida oman liiketoiminnan luonnetta vasten.

Kevytyrittäjyys soveltuu palveluiden ja työsuoritteiden myyntiin, joten esimerkiksi pelkkää tavarankauppaa tekeville se ei ole vaihtoehto.

Tyypillisiä kevytyrittäjien ammattinimikkeitä ovat muun muassa:

 • kouluttaja,
 • siivooja,
 • hieroja,
 • graafikko,
 • valokuvaaja,
 • toimittaja,
 • rakennusmies jne.

Vaikka kevytyrittäjyys ei sovellu tavaroiden myyntiin, voit kuitenkin lisätä asiakkaalle lähtevään laskuun omat materiaalikulusi, mikäli näin on sovittu. Esimerkiksi maalaustöitä tehdessäsi voit siis periä palvelun myynnin yhteydessä asiakkaaltasi myös maaleihin uponneet kulut.

Jos liiketoimintasi aloittamiseen vaaditaan paljon kalliita investointeja, kannattaa kevytyrittäjyyden sijaan yleensä perustaa yritys. Kulujen vähentäminen on yksinkertaisempaa ja verotehokkaampaa omalla y-tunnuksella varustettuna yrittäjänä.

Kevytyrittäjyys ei myöskään ole mahdollista monilla luvanvaraisilla toimialoilla, joten tarkat tiedot soveltuvuuksista kannattaa ennen aloittamista tarkistaa laskutuspalvelun verkkosivuilta.


Harjoitatko liiketoimintaasi satunnaisesti vai säännöllisesti?

Liikeidean ja toimialan soveltuvuuden jälkeen kannattaa pohtia sitä, kuinka tiuhaan tahtiin aiot asiakkaitasi laskuttaa.

Valtaosa kevytyrittäjistä hyödyntää laskutuspalveluita sivutoimisesti päätoimensa ohessa. Helppoutensa ja kulurakenteensa puolesta kevytyrittäjyys sopiikin parhaiten nimenomaan sivutoimiseen liiketoimintaan tai oman yritysidean testaamiseen ennen oikeaksi yrittäjäksi hyppäämistä.

Toiminimiyrittäjäksi ryhtyminen ei välttämättä tunnu mielekkäältä, mikäli työkeikkoja kertyy vain satunnaisesti, eikä töiden määrästä tulevaisuudessa ole tietoa. Mikäli laskutettavaa kuitenkin riittää säännöllisesti, toiminimiyrittäjyyden edut näkyvät nopeasti lompakossa.


Mistä erot tienesteissä sitten johtuvat?

Laskutuspalveluiden nappaama palkkio on tavanomaisesti noin viisi prosenttia (+alv) laskuttamastasi arvonlisäverottomasta summasta.

Asiakkaallesi lähtevästä 1240 euron (1000€ + alv24%) laskusta palvelumaksun osuus on siis 62 euroa (50€ + alv 24%). Laskuun sisältyvästä arvonlisäveron osuudesta et pääse nauttimaan, vaan laskutuspalvelu toimittaa sen eteenpäin verottajan pussiin.

Alle 10 000 euron vuosittaista liikevaihtoa tekevänä toiminimiyrittäjänä sinun ei tarvitse liittyä alv-rekisteriin, joten voit laskuttaa 1240 euron summan suoraan ilman arvonlisäveron osuutta.

Vaikka toiminimeä perustaessasi päättäisitkin liittyä alv-rekisteriin, saat myöhemmin haettua verottajalta kaiken alv:n osuuden takaisin itsellesi, jos liikevaihtosi jää alle 10 000 euron. Alle 30 000 euron liikevaihdolla takaisin puolestaan palautuu osa alveista. Tätä pienyrittäjille suunnattua verohelpotusta kutsutaan arvonlisäveron alarajahuojennukseksi, josta voit hyötyä vain y-tunnuksella varustettuna yrittäjänä.

Alv:n alarajahuojennus on yksi olennaisimmista syistä, joiden takia omalla toiminimellä laskuttavalle jää työstään enemmän rahaa käteen pienelläkin liikevaihdolla.

Muitakin etuisuuksia toki on.

Yrittäjänä voit vähentää liiketoimintasi kulut täysimääräisesti, jolloin maksat tuloveroa pienemmästä summasta. Myös viiden prosentin suuruinen yrittäjävähennys on etu, jonka saat vain toiminimiyrittäjänä. Kevytyrittäjät voivat kuitenkin vähentää joitakin kulujaan tulonhankkimisvähennyksenä henkilökohtaisessa verotuksessaan.

Varsinkin kulttuuri- ja taidealalla kevytyrittäjyys on hyvin yleinen tapa tehdä työtä.
Kulttuuri- ja taidealoilla töitä tehdään paljon yksittäisinä toimeksiantoina ja lyhyinä projekteina. Esimerkiksi monet valokuvaajat ovat ensin laskuttaneet satunnaisia töitään kevytyrittäjyyspalveluiden kautta, mutta toiminnan vakiintuessa perustaneet toiminimen tai osakeyhtiön.

Miten toiminimi- ja kevytyrittäjän velvoitteet, vastuut ja hallinto eroavat toisistaan?

Toiminimi on hallinnoltaan helpoin yrittämisen muoto, mutta kevytyrittäjyyteen verrattuna siihen liittyy silti jonkin verran enemmän byrokraattista taakkaa – valtaosa niin sanotuista paperitöistä on onneksi ulkoistettavissa hyvälle kirjanpitäjälle!

Alla vertailemme toiminimi- ja kevytyrittäjyyttä toiminnan aloittamisen, kirjanpidon, verotuksen, vakuutusten ja työttömyysturvan kannalta.


Yrittäjämäisen toiminnan aloittaminen on nopeaa molemmilla tavoilla

Toiminimen ja kevytyrittäjyyden aloittamiskustannusten välillä ei ole suurta eroa, ja toiminnan käynnistäminen sujuu molemmissa tapauksissa ripeästi.

Toiminimen perustamisilmoitus kaupparekisteriin maksaa verkossa tehtynä 60 euroa, ja ilmoituksen käsittelyaika on muutama päivä. Voit kuitenkin ryhtyä yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi myös ilmaiseksi, jos et halua liittyä kaupparekisteriin. Tällöin et rekisteröi liiketoiminnallesi omaa virallista toiminimeä, vaan harjoitat yrittäjyyttä omalla nimelläsi.

Mikäli et liity kaupparekisteriin, joudut täyttämään perustamisilmoituksen paperilomakkeen avulla, jolloin käsittelyaika venyy muutamaan viikkoon.

Kevytyrittäjäksi ryhtyminen eli laskutuspalveluun rekisteröityminen sen sijaan on kaikissa tilanteissa ilmaista, ja maksat palvelumaksua vain laskuttaessasi jotain. Kenties tunnetuimpia esimerkkejä Suomessa toimivista laskutuspalveluista ovat Ukko.fi ja Eezy. Rekisteröityminen vie aikaa muutaman minuutin, ja oman verokortin voi toimittaa laskutuspalvelulle sähköisesti.

Jotkut kevytyrittäjäpalvelut mainostavat asiakkailleen myös mahdollisuutta y-tunnuksen käyttöön. Tällöin kyse on kuitenkin toiminimiyrittäjyydestä.
Jotkut verkossa toimivat laskutuspalvelut markkinoivat asiakkailleen mahdollisuutta toimia kevytyrittäjänä y-tunnuksella. Tällöin kyse on kuitenkin yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisesta eli ”toiminimiyrittäjyydestä”, eikä kevytyrittäjyydestä sanan alkuperäisessä merkityksessä. Kevytyrittäjä ei ole lainsäädännössä määritelty virallinen termi.

Kirjanpito & verotus lyhyesti

Toiminimen perustaminen tekee sinusta kirjanpitovelvollisen. Pienillä tositemäärillä yhdenkertaista kirjanpitoa on suhteellisen helppo tehdä itse, mutta vähänkään säännöllisemmin laskutettaessa kirjanpito kannattaa ulkoistaa. Tällöin kirjanpitäjä hoitaa puolestasi kuukausikirjanpidon sekä verotukseen liittyvät lakisääteiset ilmoitukset.

Laskutuspalveluiden viiden prosentin palvelumaksuihin verrattuna kirjanpitäjän palkkaaminen on edullista jo melko maltillisella kuukausittaisella laskutuksella. Esimerkiksi Accountor Go -kirjanpitopalvelu maksaa toiminimelle kiinteät 89 euroa kuukaudessa.

Toiminimiyrittäjänä maksat tekemästäsi tulosta veroa ennakkoon, jolloin puhutaan ennakkoveron maksamisesta. Pienimuotoisessa ja sivutoimisessa yritystoiminnassa toiminimesi tulot voidaan kuitenkin huomioida myös palkkatulon verokortilla.

Kevytyrittäjänä et ole kirjanpitovelvollinen, koska toimit laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta. Kun laskutuspalvelu maksaa sinulle palkan, he pidättävät summasta ennakonpidätyksen eli verojen osuuden toimittamasi verokortin perusteella. Toiminimiyrittäjänä sen sijaan et voi maksaa itsellesi palkkaa, vaan nostat rahaa käyttöösi yksityisottoina.


Tarvittavat vakuutukset

Laskutuspalveluiden käyttöön sisältyy usein tapaturma- ja toiminnanvastuuvakuutus, mutta pieniä palveluntarjoajakohtaisia eroja voi esiintyä. Ajantasaiset tiedot kannattaa aina tarkistaa laskutuspalveluiden verkkosivuilta.

Toiminimiyrittäjänä joudut itse huolehtimaan vakuutusten hankkimisesta, mutta monissa tapauksissa ainoa pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus. Huomioi, että YEL koskee kuitenkin myös kevytyrittäjiä, mikäli sen ottamisen ehdot täyttyvät.

Yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen seuraavien kriteerien puitteissa:

 • olet 18-67-vuotias,
 • liiketoimintasi jatkuu yhtäjaksoisesta vähintään 4 kuukauden ajan &
 • YEL-työtulosi arvo on vuodessa vähintään 7 958,99 euroa (2020).

YEL-työtulo tarkoittaa sellaista rahasummaa, jonka maksaisit palkkana samaan työhön pestatulle ulkopuoliselle työntekijälle vuoden aikana. Kyseessä on siis oma arviosi, eikä todelliseen laskutukseesi perustuva absoluuttisen tarkka summa.

Useimmilla kevytyrittäjillä laskutuspalvelun kautta tehty vuosittainen työmäärä jää niin pieneksi, ettei YEL-vakuutuksen ottaminen ole pakollista. Lisätietoa YEL-vakuutuksesta ja sen ehdoista löydät linkin takaa erillisestä artikkelista.


Toiminimi- ja kevytyrittäjän työttömyysturva

Työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön kannalta myös kevytyrittäjät tulkitaan toiminimien tapaan yrittäjiksi.

Lähtökohta on, että päätoimisena yrittäjänä työskennellessäsi et ole oikeutettu työttömyysetuuksiin. Päätoimisuutta arvioitaessa ratkaiseva seikka on toimintasi vaatima työmäärä – ei kertynyt tulo.

Työllistymisesi tulkitaan päätoimiseksi, mikäli siihen vaadittu työmäärä on niin suuri, ettei se mahdollistaisi kokoaikatyön vastaanottamista muualta. Jos näin ei kuitenkaan ole, yrittäjyytesi on luonteeltaan sivutoimista.

Sivutoimisesti työllistyvänä yrittäjänä voit saada soviteltua päivärahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tienaamasi tulot pienentävät hieman sinulle maksettavan päivärahan määrää.

Mikäli aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessasi, pää- tai sivutoimisuuttasi arvioidaan vasta neljän kuukauden kohdalla. Tämä yrittäjyyden alkuvaihetta helpottamaan tarkoitettu lakimuutos astui voimaan vuoden 2018 alussa.


Millaisilla laskutusmäärillä kevytyrittäjän kannattaa harkita toiminimen perustamista?

On mahdotonta määritellä tarkkaa euromääräistä rajaa, jonka ylityttyä toiminimiyrittäminen olisi poikkeuksetta kevytyrittäjyyttä parempi ratkaisu. Rahan lisäksi valintaan vaikuttavat aina henkilökohtaiset mieltymykset: monet optimoivat mieluummin oman ajankäyttönsä kuin jokaisen tilille saapuvan euron.

Yleensä kevytyrittäjyys sopii toiminimeä paremmin tilanteisiin, joissa laskuttaminen on hyvin satunnaista tai oma yritystoiminta on vasta varhaisessa kokeiluvaiheessa. Asiakasmäärien ja tulotason vakiintuessa toiminimiyrittäjyyden rahalliset hyödyt alkavat korostua, ja päätoimisuutta kohti mentäessä laskutuspalveluiden käyttö muodostuu nopeasti verrattain kalliiksi.

Tuhansille suomalaisille kevytyrittäjyys on kuitenkin tarjonnut erinomaisen ponnahduslaudan ennen toiminimen tai osakeyhtiön perustamista. Kynnys yrittäjäksi hyppäämiseen madaltuu kummasti, kun yrittäjämäisestä toiminnasta on ehtinyt kertyä hyviä kokemuksia laskutuspalvelun kautta työskennellessä.


Oletko harkinnut toiminimen perustamista tai siirtymistä kevytyrittäjästä toiminimiyrittäjäksi?

Kirjanpidon ulkoistaminen tarkoittaa molemmissa tapauksissa sitä, että voit itse keskittyä vain siihen työhön, jonka parhaiten osaat.

Accountor Go on yksinyrittäjille suunniteltu kirjanpitopalvelu, joka sisältää samassa paketissa ammattikirjanpitäjän palvelut sekä helppokäyttöisen, mobiilissa ja selaimessa toimivan sovelluksen.

Toiminimiyrittäjille palvelun hinta kuukaudessa on aina kiinteä 89 euroa. Lue lisää Go-palvelun eduista ja hyödynnä kuukausi ilmaista kirjanpitoa!

Varaa esittely ja kuule lisää Accountor Go -palvelumme hyödyistä juuri sinulle

 
 1. Täyttämällä yhteystietosi pääset varaamaan kalenteristamme sinulle sopivan esittelyajan
 2. Ennen tapaamista saat sähköpostiisi linkin etäyhteyden avaamiseen
 3. Asiantuntijamme soittaa sovittuna ajankohtana. Avaa sähköpostiisi saamasi linkki tietokoneellasi, jotta voimme näyttää sinulle, kuinka palvelua käytetään.

Accountor Go -palvelu on kehitetty yhdessä yrittäjien kanssa toiminimille ja pienille osakeyhtiöille (1-3 työntekijää, liikevaihto enintään 500t€). Helpolla ohjelmistolla pääset eroon papereiden pyörittämisestä, kirjanpitotiimi ja Accountorin lisäpalvelut tuovat leveät hartiat myös kasvaville yrityksille ja kiinteällä hinnoittelumallilla vältät yllätykset.

Tule asiakkaaksi nyt ja saat avauksen maksutta sekä ensimmäisen kuukauden kirjanpidon ilman veloitusta (säästösi vähintään 178 euroa).

 • Tämän lomakkeen täyttäminen tarkoittaa sitä, että hyväksyn, että Accountor voi olla yhteydessä minuun. Tietoja siitä, miten Accountor käsittelee henkilötietoja, on saatavilla Accountorin tietosuojaselosteelta.
 • Täytä numero muodossa 040 123 1234