Arvonlisävero & uuden yrittäjän alv-velvollisuus

Arvonlisävero & uuden yrittäjän alv-velvollisuus

Aloittavan yrittäjän useimmin kysytyt kysymykset arvonlisäverosta ja alv-rekisteristä

Yrittäjäksi ryhtyessäsi joudut nopeassa tahdissa omaksumaan monia verotukseen liittyviä asioita, joilla sinun ei ole aiemmin tarvinnut juuri päätäsi vaivata.

Yksi hyvä esimerkki on arvonlisävero, jonka olet kuluttajana tottunut maksamaan osana ostamasi tuotteen tai palvelun hintaa – tämän jälkeen myyjä on huolehtinut alv:n tilittämisestä eteenpäin verottajalle.

Uutena yrittäjänä joudut kuitenkin kiinnittämään alv-asioihin huomiota jo täyttäessäsi yrityksen perustamisilmoitusta, jossa sinulta kysytään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoittautumisesta.

Alv-rekisteriin sekä arvonlisäveron maksamiseen ja vähentämiseen liittyvät käytännöt kuuluvatkin aloittavien yrittäjien yleisimpiin kysymyksiin, ja tässä pikaoppaassa vastaamme niistä yleisimpiin.


Arvonlisävero lyhyesti

Arvonlisävero eli alv tarkoittaa kulutusveroa, jonka yrittäjänä lisäät myymäsi tuotteen tai palvelun myyntihintaan. Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 24%, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita.

Asiakkaasi siis maksaa arvonlisäveron osana ostamansa hyödykkeen hintaa, ja sinä yrittäjänä tilität alv:n eteenpäin verottajalle.

Jos olet kuitenkin tehnyt yritystoimintaasi varten hankintoja, joiden hintaan myös sisältyy alv, voit vähentää tämän osuuden verottajalle tilitettävien omien myyntiesi arvonlisäveroista.

Esimerkki: Perustat toiminimen ja myyt kuukauden aikana palveluitasi asiakkaille 2480 eurolla (2000€ + alv 24%). Tilillesi ilmestyneestä 2480 eurosta 480 euroa on alv:n osuutta, joka kuuluu verottajan pussiin.

Olet kuitenkin ostanut kuukauden aikana yrityksellesi 1240 euroa (1000€ + alv 24%) maksavan työkoneen. Voit vähentää työkoneen sisältämän 240 euron arvonlisäveron myyntiesi sisältämistä arvonlisäveroista.

Tässä tapauksessa maksettavaa alvia kertyy kuukaudelta 480 – 240 = 240 euroa.

Jotta yrityksesi voi lisätä ja vähentää arvonlisäveroja, sen on kuuluttava alv-rekisteriin. Lisäksi kyse on oltava arvonlisäverovelvollisesta toiminnasta, joka määritellään tarkemmin hieman alempana.


Milloin uusi yritys on alv-velvollinen?

Yrityksesi on liityttävä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin eli alv-rekisteriin, mikäli sen liikevaihto tilikauden aikana ylittää 10 000 euroa.

Liikevaihto tarkoittaa myyntitulojesi yhteenlaskettua summaa ilman arvonlisäveron osuutta.

Esimerkki: Laskutat toiminimelläsi ensimmäisen tilikauden aikana 15 000 euroa + alv 24% = 18 600 euroa. Tästä summasta liikevaihtoasi on 15 000 euroa, ja loput 3600 on arvonlisäveron osuutta.

Alv-rekisteriin liitytään yrityksen perustamisen yhteydessä tai myöhemmin muutosilmoituksella.

Huomioi, että ensimmäisen tilikauden liikevaihto muunnetaan!

Uuden yrittäjän on tärkeä muistaa, että alv-velvollisuuteen vaikuttava liikevaihto muunnetaan ensimmäisellä tilikaudella vastaamaan 12 kuukauden mittaista ajanjaksoa.

Yrityksen perustaminen tapahtuu useimmiten keskellä vuotta, joten ensimmäisen tilikauden pituus voi olla pidempi tai lyhyempi kuin normaali 12 kuukautta.

Esimerkiksi kahdeksan kuukauden mittaisen tilikauden aikana tehty 8000 euron liikevaihto on 12 kuukaudelle muunnettuna 12 000 euroa, ja tällöin yritys on alv-velvollinen.

Mikäli liiketoiminta on pientä ja sivutoimista, 10 000 euron alv-raja ei välttämättä täyty. Kun et kuulu alv-rekisteriin, myyt tietysti tuotteesi tai palvelusi ilman arvonlisäveron osuutta.

Jos kauppa käy kuitenkin odotettua paremmin ja liikevaihto ylittää 10 000 euroa, joudut maksamaan arvonlisäverot takautuvasti kaikesta myynnistäsi.

Arvonlisävero lasketaan alv-kannan mukaan, joka on yleensä 24, 14 tai 10 prosenttia.
Uuden sivutoimisen yrittäjän kannattaa tilanteesta riippuen harkita alv-rekisteriin liittymistä, vaikka 10 000 euron liikevaihtoraja ei ylittyisikään.

Alv-rekisteriin on siis yleensä syytä liittyä, jos 10 000 euron rajan ylittyminen mietityttää hiemankin. Liikevaihdon jäädessä alle 10 000 euron saat haettua verottajalle maksamasi alvit takaisin täysimääräisesti arvonlisäveron alarajahuojennuksen ansiosta.

Alv:n alarajahuojennus on pientä liikevaihtoa tekeville yrittäjille suunnattu verohelpotus, josta kerrotaan tarkemmin hieman alempana tässä oppaassa.


Mitä tarkoittaa arvonlisäverosta vapautettu toiminta?

Lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden myynti on arvonlisäverotuksen alaista toimintaa, mutta joitakin poikkeuksia on olemassa.

Jotkut liiketoiminnot jäävät kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle, ja mikäli yritys myy pelkästään niitä, se ei voi liittyä alv-rekisteriin.

Tavanomaisimpia alv:n ulkopuolisia liiketoiminnan osa-alueita ovat muun muassa:

 • terveyden, sairaanhoidon ja sosiaalihuollon palvelut,
 • vakuutus- ja rahoituspalvelut,
 • osakehuoneistojen ja kiinteistöjen myynti,
 • yleissivistävät ja ammatilliset koulutuspalvelut sekä
 • esiintymispalkkiot.

Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävät toiminnot erityispiirteineen on lueteltu yksityiskohtaisesti arvonlisäverolaissa.


Miten, milloin ja missä arvonlisävero maksetaan?

Arvonlisävero on niin sanottu oma-aloitteinen vero, jonka ilmoitat ja maksat Verohallinnon OmaVero-palvelussa ilman erillistä verottajalta saapuvaa laskua.

Jos sinulla kuitenkin on kirjanpitäjä, hän laskee maksettavaksesi tulevan arvonlisäveron toimittamiesi tositteiden ja kuittien perusteella.

Tämän jälkeen saat kirjanpitäjältäsi alv-laskun maksettavaksi. Voit halutessasi myös valtuuttaa tilitoimiston tekemään alv-ilmoituksen puolestasi.

Yleensä arvonlisäverot maksetaan kuukausittain, ja eräpäivä on tällöin kunkin kuukauden 12. päivä (tai sitä seuraava arkipäivä, mikäli 12. päivä on lauantai tai pyhäpäivä).

Alvit ilmoitetaan ja tilitetään viimeistään verokuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Esimerkiksi marraskuun alvit on ilmoitettava 12. tammikuuta mennessä.

Voit kuitenkin halutessasi hakeutua pidemmän verokauden piiriin pienen liikevaihdon perusteella.

 • Alle 30 000 euron vuosittaista liikevaihtoa tekevät yrittäjät voivat ilmoittaa ja maksaa arvonlisäverot vain kerran vuodessa.
 • Alle 100 000 euron liikevaihdolla alvit voi ilmoittaa neljännesvuosittain.

Niin sanottuun valinnaiseen, pidempään verokauteen hakeudutaan perustamisilmoituksella tai myöhemmin OmaVerossa tai muutosilmoituslomakkeella.

Jälkikäteen tehtynä muutosta voi kuitenkin hakea vasta siinä vaiheessa, kun liiketoiminnan aloittamisesta tai edeltävästä muutoksesta on kulunut vähintään vuosi.


Alv-rekisteriin hakeutuminen – eli missä tilanteissa alv-rekisteriin voi olla järkevää hakeutua vapaaehtoisesti?

Jos olet ryhtymässä sivutoimiseksi yrittäjäksi, 10 000 euron vuosittainen liikevaihto ei välttämättä täyty. Tällöin alv-rekisteriin liittyminen ei ole pakollista.

Alv-vähennysten takia voit kuitenkin hyötyä alv-rekisteriin liittymisestä etenkin, jos liiketoimintaasi kuuluu alkuvaiheessa paljon arvonlisäverollisia hankintoja.

Kun kuulut alv-rekisteriin, voit vähentää ostojesi sisältämät alvit myyntiesi alveista.

Mikäli ostojesi sisältämän arvonlisäveron määrä on suurempi kuin myyntien sisältämä, Verohallinto maksaa erotuksen hyvityksenä tilillesi, eli saat alv-palautusta.

Rekisteriin liittymällä varmistat samalla myös sen, ettet joudu takautuvasti maksamaan alveja kaikesta myynnistäsi, mikäli liikevaihto lipsahtaakin yli 10 000 euron.


Mikä on arvonlisäveron alarajahuojennus ja miten se lasketaan?

Arvonlisäveron alarajahuojennus on pienyrittäjille suunnattu veroetu.

Mikäli yrityksesi kuuluu alv-rekisteriin, mutta sen liikevaihto jää tilikauden aikana alle 10 000 euron, saat haettua verottajalta takaisin kaikki maksamasi arvonlisäverot.

10 000-30 000 euron liikevaihdolla saat takaisin osan maksetuista arvonlisäveroista – tällöin kyseessä on niin sanottu osittainen huojennus, joka lasketaan seuraavalla kaavalla:

Miten arvonlisäveron alarajahuojennus lasketaan?

Yksinkertaistettu esimerkki: Kuulut alv-rekisteriin ja 12 kuukauden mittaisen tilikauden aikana toiminimesi myynti on 24 800 euroa (20 000€ + alv 24%). Liiketoimintaan kuuluvia arvonlisäverollisia ostoja puolestaan on 6200 euron edestä (5000€ + alv 24%).

 • Liikevaihto: 20 000€
 • Myynneistä suoritettava alv: 4800€
 • Ostojen vähennettävä alv: 1200€
 • Veron määrä: 3600€

Esimerkki alv alarajahuojennuksen laskukaavasta.

Näillä esimerkkiluvuilla alv:n alarajahuojennuksen määräksi saadaan 1800€.

Huojennusta voit luonnollisesti saada vain silloin, kun myynteihisi kuuluva arvonlisävero on suurempi kuin ostoihin sisältyvä alv.

Ensimmäisellä tilikaudella – joka todennäköisesti on pidempi tai lyhyempi kuin tasan vuosi – liikevaihto pitää muistaa muuntaa vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Tilikauden aikana arvonlisäverot maksetaan normaalisti, ja alarajahuojennustietojen ilmoittamisen ajankohta riippuu verokauden pituudesta.

 • Mikäli verokautesi on kuukausi, ilmoitat tiedot tilikauden viimeisen kuukauden alv-ilmoituksella.
 • Neljännesvuotisilmoittajat antavat tiedon kalenterivuoden viimeisen neljänneksen ilmoituksella &
 • vuosimenettelyssä olevat kalenterivuodelta annettavassa alv-ilmoituksessa eli viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Arvonlisäveron alarajahuojennus ei tule tilille automaattisesti, vaan se pitää muistaa itse hakea OmaVerossa – ellei sinulla sitten ole kirjanpitäjää, joka voi hoitaa asian puolestasi.

Kirjanpitäjä tietää automaattisesti myös sen, mitkä verot ja myynnit otetaan huomioon alv:n alarajahuojennusta laskettaessa ja mitkä jäävät sen ulkopuolelle.


Mitkä ovat vuoden 2020 arvonlisäverokannat eli alv-prosentit?

Verokanta Verokantaan kuuluvat liiketoiminnot
24% Yleinen verokanta kattaa useimmat tavarat ja palvelut, joita ei erikseen koske jokin alennetuista alv-kannoista.
14% Ruoat, juomat, muut elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut & eläinten rehut. Edellä mainituista poiketen verokanta ei kuitenkaan koske alkoholi- ja tupakkatuotteita.
10% Henkilökuljetukset, lääkkeet, kirjat, tilatut sanoma- ja aikakauslehdet, kulttuuri-, urheilu- ja viihdetilaisuuksien pääsyliput, liikuntapalvelut jne.
0% Yhteisömyynnit & vienti, tavarakuljetukset Suomen ulkopuolelle jne. Nollaverokannan ja arvonlisäverosta vapautetun toiminnan ero on se, että myyjä voi vähentää nollaverokantaan kuuluvien hyödykkeiden valmistukseen tai hankintaan liittyvien kustannusten sisältämät alvit.
ALV-vapautettu
toiminta
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut, rahoitus- ja vakuutuspalvelut, yleissivistävä koulutus jne. Arvonlisäveron ulkopuolelle jäävää toimintaa käsiteltiin lyhyesti ylempänä.

Entä miten alv merkitään laskuun?

Kun teet asiakkaallesi laskun, siitä tulee muiden pakollisten tai kevennettyjen laskumerkintöjen ohessa aina ilmetä se,

 • minkä alv-verokannan tuotteita tai palveluita olet myymässä &
 • mikä on veroton hinta ja arvonlisäveron osuus kokonaishinnasta.

Yksityishenkilöille myytäessä ja markkinoidessa arvonlisävero sisällytetään kuluttajalle ilmoitettavaan hintaan.

Yritysten välisessä kaupankäynnissä hinnat puolestaan ilmoitetaan tyypillisesti ilman alv:n osuutta. Tämä johtuu siitä, että ostajayritys voi vähentää verottoman hinnan päälle tulevan arvonlisäveron, eli alv ei jää ostajan kuluksi – toisin kuin kuluttaja-asiakkaalla.

Monesti tämä ilmoitetaan hinnastoissa merkinnällä alv 0%. Esimerkiksi 100€ (alv 0%) tarkoittaa, että mainittu 100 euroa on veroton hinta, johon myytäessä lisätään hyödykkeen alv-kannan mukainen arvonlisäveron osuus.

Kyse voi kuitenkin joissain tapauksissa olla myös siitä, että tuotteen tai palvelun myyjä ei ole arvonlisäverovelvollinen. Tämän pitää kuitenkin tulla selkeästi ilmi laskusta tai kuitista.


Arvonlisäveron laskukaavat

Kirjanpito-ohjelmat ja -sovellukset ilmoittavat sinulle suoraan arvonlisäveron osuuden antamiesi hintatietojen ja verokantojen perusteella.

Alla kuitenkin muistinvirkistykseksi laskukaavat, joissa on käytetty esimerkkinä 24 prosentin arvonlisäverokantaa.

Arvonlisäveron määrän laskeminen verottomasta hinnasta

 • veroton hinta 1000€ x 0,24 = hintaan lisättävän alv:n määrä 240€

Verollisen hinnan laskeminen verottomasta hinnasta

 • veroton hinta 1000€ x 1,24 = verollinen hinta 1240€

Arvonlisäveron määrän laskeminen verollisesta hinnasta

 • verollinen hinta 1000€ x 24 / 124 =  hintaan sisältyvän alv:n määrä 193,55€

Verottoman hinnan laskeminen verollisesta hinnasta

 • verollinen hinta 1000€ / 1,24 = veroton hinta 806,45€

Lopuksi

Vaikka arvonlisäverotuksen olennaisimmat perusasiat on helppo omaksua, yrittäjän arjessa törmäät hyvin nopeasti myös alv:hen liittyviin poikkeuskäytäntöihin ja askarruttaviin kysymyksiin:

 • Mitä ovatkaan edustusmenot, jotka ovat arvonlisäverotuksessa kokonaan vähennyskelvottomia?
 • Miten alv-asiat hoituvat ulkomaankaupassa?
 • Mitä asioita ei lasketa mukaan liikevaihtoon alv:n alarajahuojennusta haettaessa?
 • Mitä tarkoittaa käännetty arvonlisäverovelvollisuus rakennusalalla?

Ja niin edespäin.

Näissä ja kymmenissä muissa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa kirjanpitäjä.

Myös yrittäjänä sinulla on käytössäsi vain rajallinen määrä tunteja, ja ne on pääsääntöisesti mukavampi kuluttaa omaan ydintyöhön kuin arvonlisäverolain ja Verohallinnon syventävien ohjeiden tankkaamiseen.


Accountor Go on toiminimille ja pienille osakeyhtiöille suunniteltu kirjanpitopalvelu, joka sisältää samassa paketissa helppokäyttöisen ohjelmiston sekä ammattikirjanpitäjän tuen.

Lue lisää Go-palvelun hyödyistä.

Kuukausi kirjanpitoa ilmaiseksi

 • Tämän lomakkeen täyttäminen tarkoittaa sitä, että hyväksyn, että Accountor voi olla yhteydessä minuun. Tietoja siitä, miten Accountor käsittelee henkilötietoja, on saatavilla Accountorin tietosuojaselosteelta.
 • Täytä numero muodossa 040 123 1234

Opi lisää Accountor Go -palvelusta

Täytä yhteystietosi ja pääset varaamaan kalenteristamme sinulle sopivan esittelyajan. Ennen tapaamista saat sähköpostiisi linkin etäyhteyden avaamiseen. Avaa linkki tietokoneellasi, jotta voimme näyttää sinulle, kuinka palvelua käytetään. Asiantuntijamme soittaa sinulle puhelimella tapaamisen alkaessa.

Esittelyä varten tarvitset itsellesi puhelimen, tietokoneen ja internet-yhteyden.

Miksi Accountor Go -palvelun käyttöönotto kannattaa?

 • Alusta asti yksinyrittäjälle suunniteltu palvelu
 • Kiinteä kuukausimaksu ilman yllätyksiä
 • Voit säästää jopa 500 € vuodessa kirjanpitokuluissa
 • Ammattikirjanpitäjä apunasi aina kun tarvitset
 • Pääset eroon paperikuiteista
Tarjous koskee vain uusia Accountor Go asiakkaita.